Στα μυστικά μονοπάτια του Αράκυνθου

Ο Αράκυνθος ή Ζυγός είναι βουνό του νομού Αιτωλοακαρνανίας, νότια της λίμνης Τριχωνίδας. Έχει υψόμετρο 984 μέτρων.[1] Στον Αράκυνθο βρίσκεται το στενό φαράγγι της Κλεισούρας μέσω του οποίου συνδέονται η περιοχή του Μεσολογγίου με την περιοχή του Αγρινίου. Οικισμοί στις πλαγιές του Αράκυνθου είναι τα Ελληνικά, Άνω Κεράσοβο, Κάτω Κεράσοβο, τα Άνω Μούσουρα, τα Κάτω Ρετσίνα, το Άνω Κουδούνι η Χούνιστα κ.α. Το βουνό καλύπτει μεγάλο τμήμα των πρώην δήμων Αρακύνθου, Μακρυνείας και Μεσολογγίου.

  • H ψηλότερη κορυφή Γρεβενό έχει υψόμετρο 983μ.

Από γεωλογικής άποψης, στο μεγαλύτερο τμήμα του Αράκυνθου κυριαρχεί ο φλύσχης, με ήπιες κλίσεις και ομαλές ράχες, ενώ οι ασβεστολιθικοί σχηματισμοί που εμφανίζονται κυρίως στο ΝΔ τμήμα του, δίνουν μία εντελώς διαφορετική εικόνα τοπίου με τους τραχείς ασβεστολιθικούς όγκους να καταλήγουν σε απότομους κάθετους γκρεμούς.

Εκεί σχηματίζονται τέσσερα βαθιά φαράγγια: του Αγίου Νικολάου Κρεμαστού, της Παληαρόλακκας, του Κάκαβου και η χαράδρα της Κλεισούρας, το πιο μεγάλο και το πιο γνωστό, μέσω του οποίου συνδέεται η περιοχή του Μεσολογγίου με την περιοχή του Αγρινίου.

Ένα πλούσιο οδικό δίκτυο έχει διανοιχθεί πάνω στο πλέγμα των παλιών μονοπατιών. Ένα από τα λίγα μονοπάτια που είναι σαφές και σηματοδοτημένο είναι το Μονοπάτι των Εξοδιτών, ενώ η κορυφογραμμή του Αράκυνθου προσφέρει ωραία θέα στις γειτονικές λίμνες.

Χάρις στο ομαλό ανάγλυφο και το εκτεταμένο δασικό οδικό δίκτυο, μπορούν να σχεδιαστούν ωραίες και μεγάλες ποδηλατικές διαδρομές, σαν την κυκλική διαδρομή στις κορυφές του Αράκυνθου.

checkwest.gr