Στους Ευρωπαϊκούς «δρόμους» του Gelato η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο έργο “GELATOn the ROAD”, το οποίο ξεκίνησε επίσημα την 1 η Απριλίου 2023 και δημιουργεί τον πρώτο Ευρωπαϊκό Δρόμο Gelato (European Road of Gelato).

Στόχος του έργου είναι η προώθηση και η διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας της Ευρώπης γύρω από το gelato. Στο έργο συμμετέχουν 12 χώρες της ΕΕ (Ιταλία, Βέλγιο, Ελλάδα, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Σερβία, Σλοβενία, Κροατία, Αυστρία, Ισπανία, Πολωνία, Βουλγαρία) και 14 ευρωπαϊκοί οργανισμοί.

Ο Ευρωπαϊκός Δρόμος Gelato περιλαμβάνει τις κύριες Ευρωπαϊκές τοποθεσίες που συνδέονται με την παραγωγή και την κουλτούρα του gelato στην Ευρώπη. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή που μια από αυτές τις τοποθεσίες είναι η Δυτική Ελλάδα!

Το GELATOn the ROAD βασίζεται σε κριτήρια σχετικά με την περιβαλλοντική αειφορία, την ποιότητα των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων και την υιοθέτηση καινοτομιών στην παραγωγή. Η τέχνη της παρασκευής του gelato στην Ευρώπη έχει περάσει από γενιά σε γενιά ενσωματώνοντας τοπικά υλικά και γαστρονομικές παραδόσεις.

Το έργο αποτελεί ένα βήμα προς την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πολιτιστική σημασία του gelato και την βαθύτερη εκτίμηση της πλούσιας ιστορίας και της διαρκούς κληρονομιάς του.

Μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, το έργο προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους της αλυσίδας παραγωγής gelato (προμηθευτές πρώτων υλών, εταιρείες κατασκευής μηχανών παραγωγής gelato καθώς και καινοτόμους παραγωγούς) να συμμετάσχουν στις δράσεις ενώ ταυτόχρονα προσκαλεί καταναλωτές να δοκιμάσουν τις νέες γεύσεις gelato που θα δημιουργηθούν με βάση τοπικά υλικά!

Ορισμένες από τις δράσεις που δρομολογούνται είναι:

«Διακήρυξη» σε συνεργασία με τις Εθνικές & Ευρωπαϊκές αρχές για τη διασφάλιση ενός gelato υψηλής ποιότητας και αειφορίας στην παραγωγή του.

Sustainability Label με δείκτες και κριτήρια που θα κατοχυρώνει την υψηλή ποιότητα των προϊόντων Gelato.

Ευρωπαϊκός Δρόμος Gelato (ERoG) που θα περιλαμβάνει 12 ευρωπαϊκούς προορισμούς, με άμεση εμπλοκή τοπικών παραγωγών Gelato.

Pop-Up Μουσείο που θα κάνει στάση σε 12 χώρες, και στην Δυτική Ελλάδα, με φεστιβάλ μαγειρικής, διαγωνισμό νέων γεύσεων gelato και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

GELATOn the ROAD appόπου ο χρήστης θα μπορεί να συνδεθεί με τις δράσεις, τις στάσεις του pop-up μουσείου και τις πληροφορίες σχετικά με το έργο.

Gelato Passport, ένα «διαβατήριο» που ενθαρρύνει το κοινό να ακολουθήσει το δρόμο του gelato και να επισκεφθεί όσο το δυνατόν περισσότερες τζελατερίες.

Διαγωνισμός νέων Γεύσεων Gelato, νέες γεύσεις παρασκευασμένες με χρήση τοπικών υλικών και με έπαθλα για τους νικητές

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΔΕ : www.agrifoodwest.gr   info@agrifoodwest.gr