«Συμμαχία Πολιτών»: Νέα πρόταση για το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

Νέα πρόταση για το Δ.Σ. Αγρινίου από τη Συμμαχία Πολιτών.

  • Ορθή χρήση και ανάπλαση του πεζόδρομου Εμμανουήλ Θεοδωρόπουλου.

Έντονο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η οδός Εμμανουήλ Θεοδωρόπουλου (1η Πάροδος Αλ. Βλαχόπουλου) η οποία είναι αδιέξοδος.

Παρότι είναι χαρακτηρισμένος πεζόδρομος, η οδός αυτή αποτελεί ένα μόνιμο ανεξέλεγκτο πάρκινγκ. Αυτό δυσχεραίνει τη ζωή των μόνιμων κατοίκων, αφού πολλές φορές από τον αριθμό των παρκαρισμένων οχημάτων δεν μπορούν να εισέλθουν στις νόμιμες θέσεις πάρκινγκ στις πιλοτές τους. Επιπλέον όλα τα παρκαρισμένα οχήματα για να εξέλθουν κάνουν αναστροφές στους ιδιωτικούς χώρους των πολυκατοικιών αναστατώνοντας τη ζωή των μόνιμων κατοίκων.

Η λύση έχει ήδη δοθεί με την υπ’ αριθμ. 424/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία όμως ουδέποτε εφαρμόστηκε. Η τοποθέτηση στην αριστερή πλευρά της οδού μεταλλικών κολώνων λύνει το πρόβλημα οριστικά.

Επιβάλλεται επίσης η ανάπλαση της οδού που θα δημιουργήσει έναν όμορφο και κυρίως ασφαλή πεζόδρομο για τους κατοίκους που διαμένουν εκεί.