Σύνταξη: Ποιες μητέρες ανηλίκων προλαβαίνουν τα νέα όρια ηλικίας

Να προλάβουν τις ανατροπές στη συνταξιοδότηση, που επέρχονται από το 2022, και να υπαχθούν στα νέα, μεταβατικά ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης, που ισχύουν από τον Αύγουστο του 2015, μπορούν χιλιάδες μητέρες, που είναι γεννημένες έως το 1970. Τη φετινή χρονιά, κλείνουν τα «παράθυρα», που είχαν μείνει ανοικτά από το καλοκαίρι του 2015 και οδηγούν στη συνταξιοδότηση με ευνοϊκότερους όρους από τον γενικό κανόνα των 67 ετών.

Η μεταβατική προθεσμία  εκπνέει την 1/1/2022 με αποτέλεσμα να «κλείνει η πόρτα» πρόωρης εξόδου στη συνταξιοδότηση. Έτσι, από το 2022 υπάρχουν μόνο δύο επιλογές: για πλήρη σύνταξη τα όρια ηλικίας καθορίζονται στο 62ο έτος της ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) ή στο 67ο έτος (με 15ετία ή 4.500 ημερομίσθια ασφάλισης), ενώ για μειωμένη το όριο είναι 62 ετών με 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Τι ισχύει για το συνταξιοδοτικό καθεστώς των μητέρων ανηλίκων

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Στον ιδιωτικό τομέα η πρόωρη έξοδος με ανήλικο τέκνο αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες με 5.500 ένσημα (18,4 έτη) και ανήλικο την περίοδο 2010-12.

Μάλιστα, αποκλειστικά όσες εργάζονταν ως μισθωτές και ήταν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ (ή πριν στον ΟΑΕΕ και μεταγενέστερα στο ΙΚΑ, άρα μπορούν αν διεκδικήσουν την εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων που ίσχυαν εκείνη την περίοδο για τις εργάτριες – υπαλλήλους).

– Με ανήλικο τέκνο το 2010 μια ασφαλισμένη του ΙΚΑ δικαιούται μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 50ού έτους μετά τις 18/8/15, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί φέτος (55ο).

– Με τη συμπλήρωση του 52ου το 2016 βγαίνει φέτος (56 και 9).

– Με τη συμπλήρωση του 55ου το 2018, μπορεί να εξέλθει στο 61ο έτος με όσα έτη (ένσημα) θα έχει τότε.

Επισημαίνεται ότι οι ασφαλισμένες στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικά από τέκνα για την συμπλήρωση των 18,4 ετών, μπορούν όμως από άλλη πηγή (πτυχίο, ανεργία κ.ά.) για τα έτη 2011-12. Παράλληλα η ανηλικότητα των τέκνων εξαντλείται στην ημερομηνία γέννησης. Για παράδειγμα, ένα παιδί που γεννήθηκε στις 5/5/1993 ενηλικιώνεται στις 6/5/2011.

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Οι μητέρες, που είχαν 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2010 και είχαν συμπληρώσει το 56 έτος ηλικίας τους μέχρι τις 18/8/2015, μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη.

Αν το ηλικιακό όριο των 50 ετών συμπλήρωσαν μετά τις 18 Αυγούστου αλλά μέσα στο 2015, το νέο ηλικιακό όριο είναι το 55 έτος, δηλαδή μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στα 55. Αν το συμπληρώσουν το 2016 πάνε 56 ετών και 9 μηνών. Αν το συμπλήρωσαν το 2017, πάνε 58 ετών και 5 μηνών.

Επομένως, το αν κάποια ανήκει στην κατηγορία αυτή γυναικών στο Δημόσιο με 25ετία και ανήλικο μπορεί να ψάξει να το βρει με βάση την ημερομηνία γέννησής της.

Στο Δημόσιο επίσης υπάρχει η δυνατότητα για μητέρες και πατέρες ανηλίκων που συμπληρώσουν 25ετία το 2011 να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη στα 56 έτη ηλικίας. Αν συμπληρώσουν 25ετία το 2012, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη στα 58 (αφορά και μητέρες και πατέρες ανηλίκων). Επισημαίνεται ότι υπάρχουν και τα πλασματικά χρόνια που μπορούν να κάποιοι να συμπληρώσουν την 25ετία. Υπάρχει ακόμη και η κατηγορία ανδρών και γυναικών της λεγόμενης 35ετίας.

Και εδώ, σημασία έχει σε ποιο έτος συμπληρώνει ο ασφαλισμένος την 35ετία.

ΔΕΚΟ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στα Ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών πρέπει να είναι ανήλικο το παιδί έως το 2012 και αντίστοιχα οι ασφαλισμένοι να έχουν συμπληρώσει 25ετία έως το 2012.


star.gr