Συσσίτια Αγ. Δημητρίου Αγρινίου: Τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε 60 οικογένειες

Συσσίτια Αγ. Δημητρίου Αγρινίου: Τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε 60 οικογένειες

  • Δέματα τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε 60 οικογένειες πλέον των οικογενειών των συσσιτίων.

Από το 2014 άρχισε η συνεργασία με την Συν-Ένωσις την εταιρεία κοινωνικής προσφοράς Ελληνικού εφοπλισμου για οικογένειες πλέον αυτών που συμμετέχουν στα συσσίτια, κυρίως μονογονεϊκές οικογένειες.

Ευχαριστίες του Αγίου Δημητρίου Αγρινίου προς την Ένωση Εφοπλιστών που ανανέωσαν την συνεργασία και για το 2021, ώστε να ενισχυθούν τα μέλη των 60 οικογενειών που λαμβάνουν είδη ανάγκης για ένα μήνα.

Τα δέματα έρχονται την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα.