Τα Εγγειοβελτιωτικά Αμβρακίας-Βάλτου-Αμφιλοχίας στα μεγάλα έργα του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.

Γκάζι στα αρδευτικά έργα βάζει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με στόχο την κάλυψη των αναγκών στην Περιφέρεια. Στις προγραμματικές δηλώσεις του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ., Χρήστου Σταϊκούρα, έγινε γνωστό πως θα προχωρήσει η υλοποίηση συνολικά 67 μεγάλων αρδευτικών έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 δισ. ευρώ.

  • Όπως δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας «η αύξηση της ζήτησης για νερό, σε συνδυασμό με τη μείωση στη διαθεσιμότητά του λόγω παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επένδυσης σε εγγειοβελτιωτικές και αρδευτικές υποδομές».

Από τα 67 έργα στο υπουργείο Υποδομών ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής πέντε μεγάλα έργα που είναι ήδη υπό δημοπράτηση. Αυτά αφορούν τις περιοχές Βάλτου-Αμφιλοχίας, στο φράγμα Μπραμιανού της Ιεράπετρας, το φράγμα Ενιπέα και το φράγμα Ταυρωνίτη αλλά και το Φράγμα Τσικνιά στη Λέσβο.

Είναι ξεκάθαρο πως το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ., βλέπει πλέον το θέμα του νερού και της άρδευσης ως ιδιαίτερα σημαντικά για την ανάπτυξη ανθεκτικών υποδομών κατά της κλιματικής αλλαγής αλλά και της αύξησης των αναγκών για άρδευση στην Ελληνική Περιφέρεια.

Το ένα από τα πέντε μεγάλα έργα είναι τα Εγγειοβελτιωτικά Αμβρακίας-Βάλτου-Αμφιλοχίας

Σε αυτόν τον διαγωνισμό ύψους 64,5 εκατ. ευρώ έχουμε ως αντικείμενο τα εγγειοβελτιωτικά έργα σε Αμβρακία, Βάλτο, Αμφιλοχία. Αναδοχος έχει αναδειχθεί η ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:

Α) Εγγειοβελτιωτικά έργα παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας-Αμφιλοχίας: Σωληνωτά αρδευτικά δίκτυα νερού, Τέσσερις δεξαμενές Αναρρόφησης/Αναρρύθμισης, Δύο αντλιοστάσια άρδευσης, Α1m και A2m, -Αποχετευτικό δίκτυο στις κατάντη περιοχές, Οχετούς για την κυκλοφορία στους αγροτικούς δρόμους που θα δημιουργηθούν, Διευθετήσεις ρεμάτων και τάφρων, Αναβάθμιση και βελτίωση των υφιστάμενων αγροτικών οδών που θα εγκατασταθεί αγωγός άρδευσης, Λοιπά συνοδά έργα (συσκευές, φρεάτια κ.λπ.). Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων, από τη συνολική ακαθάριστη έκταση των 12.760 στρ. στην περιοχή κατασκευής τους θα αρδεύονται 11.500 στρ. καθαρής έκτασης.

Β) Εγγειοβελτιωτικά έργα Α’ φάσης περιοχών Βάλτου: Κεντρική Λιμνοδεξαμενή αναρρύθμισης ωφέλιμου όγκου 17 χιλ. m3, Δεξαμενές 200 m3 , (Δ2, Δ3, Δ4, Δ5), οι οποίες θα εξυπηρετούν τις ανάντη περιοχές στις ώρες αιχμής της ζήτησης, Δεξαμενή αναρρόφησης (Δ1) και το αντλιοστάσιο ΑΒ1, Δίκτυο σωληνώσεων για την μεταφορά και την διανομή του νερού στις ζώνες άρδευσης Α΄ φάσης, Τεχνικά έργα διέλευσης των αγωγών σε ρέματα και τάφρους αποχέτευσης και από οδικούς άξονες, Αντιπλημμυρικά-αποχετευτικά δίκτυα, Έργα αγροτικής οδοποιίας, Λοιπά συνοδά έργα (συσκευές, φρεάτια κ.λπ.). Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων, από τη συνολική ακαθάριστη έκταση των 25.186 στρεμμάτων στην περιοχή κατασκευής τους θα αρδεύονται 21.985 στρέμματα καθαρής έκτασης.

Νίκος Καραγιάννης – ypodomes.com