Τα μέτρα που ισχύουν κατά την είσοδο στο Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Η είσοδος του κοινού στα Γραφεία του Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας επιτρέπεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς του Covid-19, κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης και ελέγχου εγκυρότητας και ταυτοπροσωπείας:

  • πιστοποιητικού εμβολιασμού
  • ή πιστοποιητικού νόσησης
  • ή βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (PCR 72 εντός 72 ωρών ή rapid test εντός 48 ωρών)