Την Κυριακή η Ειδική – Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου

Την Κυριακή 6 Μαρτίου 2022  και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί Ειδική – Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Ι.Π. Μεσολογγίου.

  • Αναλυτικά η πρόσκληση 

Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε ειδική – τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 6η Μαρτίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α ́), της υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΕΣ.-εγκ.643-69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και της 75ης εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔΦ.69/202/οικ.2684/21.02.2022 και στις υπ’αριθμ. 933/2021 και 932/2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., για:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (κατόπιν ανεξαρτητοποιήσεως)
  2. Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (κατόπιν

ανεξαρτητοποιήσεων).

Ο σύνδεσμος παρακολούθησης των συνεδριάσεων: https://www.youtube.com/channel/UCgPvhpT87Jlgd9kb2NhKl9w

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Τσώλος