Την Τετάρτη η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου

Την Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της Οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση υποβολής αιτήματος πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων, Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης  (ΔΙΕΚ) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του Δήμου Αγρινίου για το σχολικό έτος 2024-2025. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).
 • Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 108/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας και η 28/2023 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Αντώνιος Τζογάνης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 • Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την υλοποίηση του έργου: «Σήμανση, διάνοιξη και συντήρηση ορειβατικών διαδρομών του όρους Αρακύνθου και της νότιας όχθης της λίμνης Τριχωνίδας στις Τ.Κ. Άνω Κεράσοβου, Κάτω Κερασόβου, Ματαράγκας, Παππαδατών, Γραμματικούς της Δ.Ε. Αρακύνθου και στις Τ.Κ. Γαβαλούς, Τριχωνίου, Ποταμούλας, Μεσάριστας Μακρινούς, Κάτω Μακρινούς, Αγίου Ανδρέα, Δαφνιά της Δ.Ε. Μακρυνείας του Δήμου Αγρινίου».  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
 • Έγκριση δέσμευσης για ένταξη των κάτωθι πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου: 
 • Έντυπη έκδοση οδηγού «Τόπου Γεύσεις Δήμου Αγρινίου».
 • Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θέση Άγιος Βασίλειος στη Λίμνη Κρεμαστών Τ.Κ. Σιδήρων Δήμου Αγρινίου.
 • Σήμανση, διάνοιξη και συντήρηση ορειβατικών διαδρομών του όρους Αρακύνθου και της νότιας όχθης της λίμνης Τριχωνίδας στις Τ.Κ. Άνω Κερασόβου, Κάτω Κερασόβου, Ματαράγκας, Παππαδατών, Γραμματικούς της Δ.Ε. Αρακύνθου και στις Τ.Κ. Γαβαλούς, Τριχωνίου, Ποταμούλας, Μεσάριστας Μακρινούς, Κάτω Μακρινούς, Αγίου Ανδρέα, Δαφνιά της Δ.Ε. Μακρυνείας του Δήμου Αγρίνιου.  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
 • Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Αγρινίου, της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) για την υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 Πράξη: «Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Αγρινίου».  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 214/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγρινίου».  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 315/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας της “Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο  Δήμου Αγρινίου”: α) Υποέργου Δομή Σίτισης και Παροχής Βασικών Αγαθών, β) Υποέργου Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου»(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
 • 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
 • Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου  2023  για  τον έλεγχο υλοποίησης  του  προϋπολογισμού  έτους  2023»(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
 • Έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Αγρινίου (ΚΟΙ.Π.Α.).

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 196/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 35/2023 απόφαση Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α.). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 • Έγκριση παράτασης παραχώρησης χρήσης κτιρίου στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς  του Υπουργείου Παιδείας,  Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη λειτουργία  του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

Α) Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς Καταλόγους Τελών Δήμου Αγρινίου.

Β) Διαγραφή προσαυξήσεων από Βεβαιωτικούς Χρηματικούς Καταλόγους Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 • Έγκριση της απευθείας ανάθεσης καθαρισμού ανεπιθύμητης βλάστησης σε ιδιωτικό οικόπεδο που βρίσκεται επί της οδού Δασκαλοπούλου 18 στο Αγρίνιο  για πυροπροστασία, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
 • Έγκριση τροποποίησης – επέκτασης της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 76165/09-12-2022 σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ Β (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥτου διαγωνισμού με θέμα: «Εργασίες συντήρησης πρασίνου σε κεντρικές οδούς, πάρκα, πλατείες, νησίδες, χώρους δημοτικών κοιμητηρίων, παιδικών σταθμών & άλλων κοινόχρηστων χώρων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
 • Έγκριση τροποποίησης – επέκτασης της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 38567/16-06-2023 σύμβασης για την: «Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους των Δ.Ε. του Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία», σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν 4412/2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
 • Έγκριση  του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός με υπέρβασης αναθεώρησης) και της 1ης Σ.Σ. του έργου:  «Τεχνικά έργα διευθέτησης σε τμήμα του ρέματος Λυκοραχίτη (Δυτικός κλάδος Δύο Ρέματα)»(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
 • Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός με υπέρβαση αναθεώρησης) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου»(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
 • Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (υπερσυμβατικού με υπέρβαση αναθεώρησης) και της 1ης Σ.Σ. του έργου: «Μονώσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αγρινίου»(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
 • Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε., τακτοποιητικού ως προς τις εργασίες με αύξηση της αναθεώρησης, του έργου:  «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Επιμελητηρίου  Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού μελέτης 638.480,00 € με τον Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
 • Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου:  «Ολοκλήρωση οδών του Επιχειρηματικού Κέντρου στην Ν.Α. είσοδο πόλης Αγρινίου» με κωδικό MIS 5067178. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
 • Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Κτιρίου στην Τοπική Κοινότητα Ματαράγκας και μετατροπή του σε Πολιτιστικό Κέντρο» του Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
 • Έγκριση της 7ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση των Ο.Τ. 63 – 64 & Ο.Τ. 66 σχεδίου πόλης Αγρινίου».                                          (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
 • Διόρθωση – συμπλήρωση της 166/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομίας στα Ο.Τ. 533 και Ο.Τ. 539 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου».

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 106/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Εξέταση ένστασης κατά της 87/2023 απόφασης δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ή μη του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγρινίου Τ.Δ. Δήμου Αγρινίου στο Ο.Τ.1151 (Περιοχή επεκτάσεων 1991)»

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 107/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).