Το Εργαστηριακό Κέντρο Αγρινίου στη Ρώμη με Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS+

Το Εργαστηριακό Κέντρο Αγρινίου έχοντας παράδοση συμμετοχών σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα κινητικότητας ERASMUS+, υλοποίησε ένα ακόμη πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ με κωδικό αριθμό 2019-1-ELO1-KA102-062392 και τίτλο «Κατάρτιση μαθητών για την ανάπτυξη των προσόντων και των ικανοτήτων τους με στόχο να ενισχυθεί η ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας», κατά το διάστημα από 29 Μαρτίου 2022 έως και 13 Απριλίου2022 στη Ρώμη της Ιταλίας.

  • Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 14 μαθητές του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος καθώς και συνοδοί εκπαιδευτικοί της Παιδαγωγικής Ομάδας των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Εργαστηριακού Κέντρου Αγρινίου.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες έμαθαν τις πρακτικές βιολογικής γεωργίας και ανέπτυξαν ικανότητες-δεξιότητες απαραίτητες για την εργασιακή τους εξέλιξη και προσωπική τους ανάπτυξη, σε ένα τομέα για τον  οποίο τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον τόσο   από τους καταναλωτές όσο και από την επιστημονική κοινότητα.

Επίσης  οι συμμετέχοντες  απέκτησαν νέους φίλους και μελλοντικούς συνεργάτες, ανέπτυξαν την γλωσσική τους ικανότητα, την  αυτοπεποίθησή τους, την υπευθυνότητά τους, την αυτονομία τους, την ομαδικότητά  τους.

Παράλληλα εξοικειώθηκαν με την Ευρωπαϊκή διάσταση των σύγχρονων αγορών εργασίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τη συνύπαρξη ανθρώπων με διαφορετικά πολιτισμικά, κοινωνικά και εθνικά υπόβαθρα.

Επιπλέον γνώρισαν την κουλτούρα , τα ήθη και έθιμα της χώρας υποδοχής  και εμπλούτισαν  τις πολιτισμικές τους εμπειρίες.

Η ποικιλία των δραστηριοτήτων και η άρτια οργάνωση του προγράμματος από τον εταίρο της χώρας υποδοχής και από  τον φορέα αποστολής εξασφάλισαν αμείωτο το ενδιαφέρον και την ικανοποίηση όλων των συμμετεχόντων και συνετέλεσαν στην ολοκλήρωση με  επιτυχία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ του Εργαστηριακού Κέντρου Αγρινίου.

 

Η Διευθύντρια του Ε.Κ. Αγρινίου

 

Ελένη Συρόκου