Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για τον θάνατο του Ανδρέα Καλαμπαλίκη

Απόσπασμα

  • Από το πρακτικό της 1ης/2023 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου

Αριθμός Απόφασης 41/2023

Θέμα: Αναγγελία θανάτου του εν ενεργεία Δημοτικού Συμβούλου Ανδρέα Καλαμπαλίκη

Στο Αγρίνιο σήμερα την 25η του μηνός ΦΕΒΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 11:00, διεξήχθη διά περιφοράς η 1η/2023 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, ύστερα από  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11907/25-2-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Νικόλαου Καζαντζή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006  και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,  όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018,  στους Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006  και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018,  καθώς και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006  και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.

Η Υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου Αγρινίου κ. Αλεξάνδρα Τραγουλιά, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, προχώρησε σε ανάγνωση των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού ερώτησε αν υπάρχει Σύμβουλος που δεν άκουσε το όνομά του, ανακοίνωσε ότι είναι παρών ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου και διαπίστωσε ύπαρξη απαρτίας (δεδομένου ότι σε σύνολο 45 μελών βρέθηκαν παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 44) κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.Καζαντζής Νικόλαος (Πρόεδρος)
2.Βασιλείου Ιωάννης 3.Γιαννιώτης Παναγιώτης 4.Γκούντας Χρήστος
5.Γρίβας Ευθύμιος 6.Ζαρκαβέλης Χρήστος 7.Ζώης Κωνσταντίνος
8.Καλαντζής Κων/νος 9.Καρακώστας Βασίλ. 10.Κατσαρής Κων/νος
11.Κιτσοπάνος Κων/νος 12.Κολοβός Σωτήριος 13.Μαρνέζος Παναγιώτης
14.Παπαγεωργίου Μαρία 15.Παπαδημητρίου Χριστ. 16.Σκορδόπουλος Δημ.
17.Σοφρώνης Κων/νος 18.Φαρμάκης Ιωάννης 19.Φλώρος Σπυρίδων
20.Φωτάκης Βασίλειος
21.Αραχωβίτης Ελευθ. 22.Γαλαζούλα Μαρία 23.Γιαννακά Αμαλία
24.Ζώης Δημήτριος 25.Θεοδωρόπουλος Νικ. 26.Καραγκούνη Βασιλική
27.Καψάλης Παναγιώτ. 28.Κορδολαίμης Χρήστος 29.Κουτρομάνος Χρήστος
30.Κραβαρίτη Ευαγγελία 31.Μπελεβώνης Γεράσιμ. 32.Παπαχρήστος Ηλίας
33.Σερπάνου Μαργαρίτα
34.Ζέρης Παντελεήμων 35.Καμμένος Σταύρος 36.Κοντονάσιος Αθαν.
37.Κουρουμπλής Δημητ. 38.Μολώνης Σπυρίδων
39.Καρναβιάς Ιωάννης 40.Παπανικολάου Τιμολ.
41.Τηλιγάδας Ελευθ.
42.Καραμητσόπουλος Γ.
43.Γκρίζης Νικόλαος 44.Μελιάδης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Ουδείς

 

Με την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας,

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΠΑΜΨΗΦΕΙ δέχεται το κατεπείγον της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11907/25-2-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  και συνεπώς δέχεται ότι το μοναδικό θέμα που εισάγει προς συζήτηση δικαιολογεί την κατεπείγουσα πρόσκληση – συνεδρίαση.

Για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ουδείς από τους Δημοτικούς Συμβούλους δεν δήλωσε κώλυμα ή ασυμβίβαστο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του Ν. 2690/1999, του άρθρου 99 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 14 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018.

Εισηγητής του θέματος ήταν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Καζαντζής ο οποίος αφού ζήτησε από το Σώμα να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Ανέφερε τα εξής:

«Κύριοι Σύμβουλοι.

Με λύπη σας ανακοινώνω το θάνατο του Αγαπητού Συναδέλφου Ανδρέα Καλαμπαλίκη. Ενός ανθρώπου αυθόρμητου, ειλικρινή και εξ αυτού του λόγου αληθινού. Θα είναι απώλεια για το Δημοτικό μας Συμβούλιο η απουσία του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

ΠΡΟΤΕΙΝΩ

Το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει τα εξής:

Να εκφράσει τη θλίψη και τα συλλυπητήριά  του για το θάνατο του εν ενεργεία Δημοτικού Συμβούλου Ανδρέα Καλαμπαλίκη στους οικείους του.

Να παραστεί στην τέλεση της εξόδιου ακολουθίας ο Δήμαρχος Αγρινίου και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου.

Να συνοδεύσει τη νεκρώσιμη ακολουθία η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου και να αποδώσει τιμές.

Να δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο η παρούσα απόφαση.

Να επιδοθεί η παρούσα απόφαση στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου επί παρόντων 44 μελών:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Π Α Μ Ψ Η Φ Ε Ι

Εκφράζει τη θλίψη και τα συλλυπητήριά  του για το θάνατο του εν ενεργεία Δημοτικού Συμβούλου Ανδρέα Καλαμπαλίκη στους οικείους του.

Να παραστεί στην τέλεση της εξόδιου ακολουθίας ο Δήμαρχος Αγρινίου και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου.

Να συνοδεύσει τη νεκρώσιμη ακολουθία η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου και να αποδώσει τιμές.

Να δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο η παρούσα απόφαση.

Να επιδοθεί η παρούσα απόφαση στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2023

Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συβουλίου

Νικόλαος Καζαντζής