Το Τ.Ε.Ε. Αιτωλ/νίας σε Συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής για την τουριστική ανάπτυξη

Στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής, που συνεδρίασε στις 14 Φεβρουαρίου στην Αίθουσα Γερουσίας, παρουσιάστηκε «ο σχεδιασμός της Αειφόρου Ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών με τη δημιουργία νέων τουριστικών πόρων και προϊόντων μέσω της ανάδειξης του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος με χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών», σύμφωνα με το Ερευνητικό Πρόγραμμα που συντονίζει το ΕΜΠ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

  • Όπως τόνισε η επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος ΑΕΙ, Ομότιμη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Τώνια Μοροπούλου: «Σαράντα χρόνια μετά τις πρώτες διακηρύξεις από τους Διεθνείς Οργανισμούς, για την αειφόρο ανάπτυξη η συγκυρία οδηγεί με προτεραιότητα στην υλοποίηση συναφών στρατηγικών όπως η «πράσινη μετάβαση», η «μπλε ανάπτυξη» κ.ά.

Εκπροσωπώντας το ΤΕΕ Ν. Αιτωλοακαρνανίας ο κ. Λίνος Μπλέτσας υπογράμμισε τη σημασία υλοποίησης προγραμμάτων με κεντρικό άξονα την αειφόρο ανάπτυξη, ιδιαιτέρως όταν εκπονούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα υψηλού κύρους όπως το Ε.Μ.Π.

Παράλληλα έδωσε έμφαση στον κομβικό ρόλο των μηχανικών στην τεκμηρίωση, αξιολόγηση και μοντελοποίηση του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Αποθέματος σε περιοχές, που μπορούν από ουραγοί στην οικονομική κατάταξη της χώρας να μετατραπούν σε πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα οι απομονωμένες περιοχές στην περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.

Τέλος, ως ικανή και αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική υλοποίηση κάθε προγράμματος με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας έθεσε τον επιστημονικά ορθό χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος πρέπει να μελετηθεί με τα κατάλληλα κριτήρια, προκειμένου οι απομονωμένες περιοχές και όχι μόνο, να ενταχθούν στο χάρτη της βιώσιμης και πολύπλευρης ανάπτυξής τους.