Ξηρόμερο: Πίνακας κατάταξης για κάλυψη μίας θέσης στο Κ.Δ.Α.Π. Παλαιομάνινας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση, μετά την δημόσια πρόσκληση της αριθ. ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ 6ΤΛΘΟΞ15-ΓΔΘ), προκήρυξης για πλήρωση 1 θέσεως ΠΕ Παιδαγωγών/Νηπιαγωγών για το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας στο πλαίσιο της δράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» για το έτος 2020-2021 (https://www.dimosxiromerou.gr/nea-drastiriotites-dimou-ksiromerou/3151-proslipseis-sox1-712021), ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων.

  • Το πρακτικό του πίνακα πρόσληψης:

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1 2021.pdf

Εκ της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ