Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Χρηματοδότηση του αλιευτικού καταφυγίου Αστακού

Τη χρηματοδότηση του αλιευτικού καταφυγίου Αστακού ενέκρινε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης καθώς η τωρινή κατάσταση του οποίου σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθιστά αδύνατη κάποιες φορές, την προσέγγιση των αλιευτικών σκαφών.

  • Πιο αναλυτικά, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν:

 

  • Την πλήρη κατεδάφιση υφιστάμενων παράνομων έργων και απομάκρυνση αυτών.
  • Την κατασκευή τοιχίου ύψους 1,50μ. στον βραχίονα του καταφυγίου, στην εξωτερική πλευρά του καταφυγίου (ύψος στέγης 1,90μ. από μέση στάθμη θάλασσας).
  • Την κατασκευή τοιχίου μεταβλητού ύψους στην εσωτερική πλευρά του καταφυγίου με τελικό ύψος στέγης 0,90μ. από μέση στάθμη θάλασσας.
  • Την κατασκευή δαπέδου έδρασης των τοιχίων και πάχους 0,15μ και την ολήρωση με θραυστό υλικό.
  • Την κατασκευή δαπέδου καταφυγίου από σκυρόδεμα πάχους 0,15μ και την κατασκευή μικρού φωτεινού σημαντήρα με σύνδεση με την γραμμή παροχής ηλεκτρικού (χωρίς τον μηχανισμό).
  • Την προσθήκη στρώσης ασφάλτου κυκλοφορίας παραλιακής οδού.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «σκοπός των παραπάνω εργασιών είναι η άρτια λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου καθώς και ο ασφαλής ελλιμενισμός των σκαφών των επαγγελματιών ψαράδων, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα προσέγγισης και εξυπηρέτησης μεγαλύτερων και περισσότερων αλιευτικών σκαφών».