Υπογραφή σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση πρανών στα Όχθια Παλαίρου»

Υπογράφηκε στις 16-9-2020 η σύμβαση κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση πρανών στα Όχθια Παλαίρου» μεταξύ του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας και της κατασκευάστριας εταιρείας ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Ε.

Πρόκειται για έργο συνολικής δαπάνης προϋπολογισμού 2.944.000,00€ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» στο οποίο εντάχθηκε τον Οκτώβριο του 2018.

Με την ολοκλήρωση του έργου αντιμετωπίζονται τα κατολισθητικά φαινόμενα τα οποία:

Α) Αποτελούσαν κίνδυνο για την ασφάλεια των διερχομένων επί της παραλιακής οδού (οχήματα, ποδηλάτες, πεζοί). Ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που πολυάριθμοι τουρίστες διαμένουν στα τουριστικά συγκροτήματα της Παλαίρου, η κίνηση επί της παραλιακής οδού είναι εξαιρετικά αυξημένη από περιπατητές, ποδηλάτες, τουρίστες που αθλούνται, οχήματα, κ.λπ., με συνέπεια να είναι ιδιαίτερα αυξημένος ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.

Β) Δημιουργούσαν σημαντικό πρόβλημα στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων που βρίσκονται ανάντη των πρανών που κατολισθαίνουν, οι οποίοι έχουν ήδη χάσει σημαντικό μέρος της περιουσίας τους και συνεχίζουν να χάνουν κάθε χρόνο.

Γ) Δημιουργούσαν συνεχόμενα προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων επί της παραλιακής οδού, αφού πολύ συχνά ο δρόμος φράσσεται από τα υλικά των κατολισθήσεων και ακολούθως πρέπει να καθαρισθεί από τα μηχανήματα του δήμου ώστε να αποδοθεί ο δρόμος και πάλι στην κυκλοφορία.