Υπ. Διδάκτωρ στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Ε.Κ.Π.Α. ο Λ. Δημητρογιάννης

Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Ε.Κ.Π.Α. ο Λάμπρος Δημητρογιάννης.

  • Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας ανακοίνωσε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ότι έγινε αποδεκτός από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών καθώς η ερευνητική του πρόταση έγινε αποδεκτή.

Η ανάρτηση του Λάμπρου Δημητρογιάννη.