Ζωντανά οι Βραβευθείσες προτάσεις στο πλαίσιο της Μ.Σ.Χ.Α. της Λίμνης Τριχωνίδας

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης σας προσκαλεί στην εκδήλωση για την παρουσίαση των βραβευθεισών προτάσεων του διαγωνισμού ιδεών με τίτλο: «Μελέτη στρατηγικής χωροταξικής ανάπτυξης της περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας»