1 στις 3 ευρυζωνικές συνδέσεις στην Ελλάδα «τρέχει» με ταχύτητες 30 -100 Mbps

Σε ζωτικό εργαλείο καθημερινότητας έχει κάνει η πανδημία την πρόσβαση στο Internet, με την πανδημία να μετατρέπει την ταχύτητα σύνδεσης σε κρίσιμο παράγοντα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

  • Δεν είναι τυχαίο ότι οι Έλληνες πολίτες, εδώ και έναν χρόνο, στρέφονται σε αυξημένες ταχύτητες σύνδεσης, με πάνω από 32% των ευρυζωνικών συνδέσεων να έχει πλέον υψηλές ονομαστικές ταχύτητες (από 30 έως και 100 Mbps ).

Ωστόσο μόλις το 5,8% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας απολαμβάνει ταχύτητες πάνω από 100 Mbps.

Ωστόσο μόλις το 5,8% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας απολαμβάνει ταχύτητες πάνω από 100 Mbps. Η πλειοψηφία των ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα έχει ταχύτητες από 10 Mbps έως 30 Mbps (ποσοστό 61,1%). Η ονομαστική αξία των 10 Mbps μπορεί να φτάσει να προσφέρει πραγματική ταχύτητα μέχρι και 2 Mbps.

Η ονομαστική ταχύτητα που προκύπτει από τις τεχνικές προδιαγραφές της τεχνολογίας σύνδεσης , αντιπροσωπεύει τη μέγιστη θεωρητική ταχύτητα που μπορεί να επιτευχθεί με βάση την τεχνολογία σύνδεσης. Ωστόσο οι περισσότεροι συνδρομητές έχουν πραγματική ταχύτητα πολύ χαμηλότερη λόγω των υποδομών στο κτίριο.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕΤΤ, που αποτυπώνει την πορεία της ευρυζωνικής αγοράς στην Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2020, οι ευρυζωνικές συνδέσεις στο τέλος του 2020 ανήλθαν στην Ελλάδα σε 4.270.473, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 4%, ανάλογη εκείνης που σημειώθηκε κατά το 2019 (3,7%). Η ευρυζωνική διείσδυση στον πληθυσμό ανήλθε σε 39,8% έναντι 38,1% στο τέλος του 2019.

Δίκτυα νέας γενιάς
Οι γραμμές πρόσβασης σε δίκτυα Νέας Γενιάς (NGA) ανήλθαν σε 472.613 έναντι 323.917 τον Ιούνιο και 195.427 στο τέλος του 2019. Το μερίδιό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών αυξήθηκε φθάνοντας το 11,07% έναντι 7,71% τον Ιούνιο και 4,76% στο τέλος του 2019.

Στο τέλος του 2020 οι γραμμές xDSL μέσω Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόγχο υποχώρησαν εκ νέου φθάνοντας τις 1.573.758, έναντι 1.686.356 τον Ιούνιο και 1.770.702 στο τέλος του 2019. Το μερίδιό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών υποχώρησε στο 36,85% έναντι 40,15% τον Ιούνιο και 43,13% στα τέλη του 2019.

Υπερ-υψηλές ταχύτητες
Οι γραμμές υπέρ-υψηλών ταχυτήτων (από 100 Mbps και άνω) αντιπροσώπευαν στα τέλη του 2020 το 5,8% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας, έναντι 1,8% στο τέλος του 2019. Αντίστοιχα, οι γραμμές υψηλών ταχυτήτων (από 30 έως 100 Mbps), συνιστούν ποσοστό 32,8%, έναντι 25,7% στο τέλος του 2019.

Ειδικότερα η πλειονότητα των γραμμών (άνω του 99%) αντιστοιχεί σε ονομαστικές ταχύτητες (download) άνω των 10Mbps (οι ταχύτητες έως 10Mbps (download) συνιστούν ποσοστό 0,2%).

Στο μεταξύ, το σύνολο των ενεργών συνδρομητών κινητών τηλεπικοινωνιών που έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων στο Διαδίκτυο στο τέλος του 2020 ανήλθε σε 9.231.228, έναντι 9.122.462 στα τέλη του 2019, καταγράφοντας πληθυσμιακή διείσδυση 86% (85% στα τέλη του 2019).

Από αυτούς, οι 428.441 έκαναν χρήση καρτών για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (datacards) και οι 7.962.394 είτε προμηθεύτηκαν πακέτο δεδομένων Διαδικτύου επιπρόσθετα σε πακέτο κινητής τηλεφωνίας (add-on) είτε έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων Διαδικτύου μέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ενιαία χρέωση (bundle).

Οι υπόλοιποι 840.393 έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων μέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο (χρέωση ανά μονάδα).

sepe.gr