95.564 Δηλώσεις Ο.Σ.Δ.Ε. στο gov.gr

Σχετικά με την πορεία της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων Ο.Σ.Δ.Ε. έτους 2023, o O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενημερώνει για τα εξής:

  • 1. Μέχρι σήμερα στο σύστημα καταχώρησης της Ε.Α.Ε. 2023, το οποίο βρίσκεται στο gov.gr, έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι ώρας 95.564 δηλώσεις-αιτήσεις. Πρόκειται για σχετικά μικρό αριθμό, που όμως δικαιολογείται εξαιτίας της έλλειψης εξοικείωσης των γεωργών με τα νέα σχήματα του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ και την γενικότερη ανασφάλεια, που εύλογα προκαλείται από τον νέο τρόπο δήλωσης των αιτημάτων ενίσχυσης, αλλά με ικανοποιητικό επιταχυνόμενο ρυθμό.

2. Σε συνέχεια διεκπεραίωσης των ενεργειών που απαιτούνται, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα εκδώσει, μέχρι την Τετάρτη 19/7/2023, σχετική εγκύκλιο για το Ο.Σ.Δ.Ε. 2023.

3. Επιπρόσθετα και μέχρι την Παρασκευή 21/7/2023 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προχωρά στην έκδοση της εγκυκλίου οδηγιών σχετικά με τα οικολογικά σχήματα (eco schemes).

4. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος θα εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος για τα συνδεδεμένα καθεστώτα.

5. Ο Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε. συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες εκπόνησης των υπό έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με το Στρατηγικό Σχέδιο της νέας Κ.Α.Π. 2023-2027, οι οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Ο Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε. κάνοντας μια νέα αρχή προχωρά μαζί με τους αγρότες στην νέα εποχή της νέας Κ.Α.Π. 2023-2027», σημειώνεi ο Οργανισμός Πληρωμών στη σχετική του ανακοίνωση.