Αγρίνιο: Διακοπή ρεύματος, την Πέμπτη, στην περιοχή του Μουσικού Σχολείου

Προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την ΠΕΜΠΤΗ 23-02-2023 θα πραγματοποιηθεί διακοπή ρεύματος από τις 08:00 έως τις 09:30 Περιοχή ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΟΠΙΣΘΕΝ ΚΤΕΛ) του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

  • Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Περισσότερες πληροφορίες για τις περιοχές διακοπής στο site www.deddie.gr

Ο «Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.» είναι η θυγατρική εταιρία της «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» που διαχειρίζεται το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.