Αγρίνιο: Το νέο Δ.Σ. του Σωματείου Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε.

Από το Σωματείο Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. Αγρινίου και περιχώρων ανακοινώθηκε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από  τις εκλογές της 6ης  Σεπτεμβρίου, συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

  • Πρόεδρος: Τσούνης Γεώργιος
  • Αντ/δρος: Αντώνογλου Ιωάννης
  • Γεν. γραμματέας: Νικάκης Βασίλειος
  • Αν. γεν. γραμματέας: Βλάχου Κων/να
  • Ταμίας: Αντωνόπουλος Κων/νος
  • Έφορος δημοσίων σχέσεων: Μπαλτάς Βασίλειος
  • Σύμβουλος: Μαργάρα Αναστασία