Αίτημα Δωρεάς Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου

Αίτημα Δωρεάς Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου

  • «Κύριε Δήμαρχε,

Όπως είναι γνωστό με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση Ν. 4745/Α 214/6-11-2020 και συγκεκριμένα στο άρθρο 74 παράγραφοι 5 και 6 παρέχεται η δυνατότητα δωρεάς Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού , ιατροφαρμακευτικού υλικού , test διάγνωσης κ.α.  μέχρι και την 28/02/2021. 

Μέχρι σήμερα είναι αδιάθετα τουλάχιστον 150.000 € από την έκτακτη χρηματοδότηση που έλαβε ο Δήμος Μεσολογγίου από το ΥΠ.ΕΣ. για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19.

Με την παρούσα επιστολή μας, σας ενημερώνουμε ότι παρίσταται άμεση ανάγκη για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (ο οποίος θα εξοπλίσει την κλινική η οποία θα νοσηλεύει ασθενείς με Covid-19)  και συγκεκριμένα:

  1. Κεντρικός Σταθμός παρακολούθησης ασθενών NIHON KOHDEN με σύνδεση ασύρματου δικτύου με πέντε (5) monitor ενδεικτικού κόστους 25.978,00 € με το Φ.Π.Α.
  2. Ψηφιακός έγχρωμος υπερηχοτομογράφος Philips Lumify με κεφαλή Phased Array για καρδιολογική χρήση, tablet και βαλιτσάκι μεταφοράς, ενδεικτικού κόστους 8.060,00 € με το ΦΠΑ.
  3. Συσκευή απολύμανσης χειρουργικών και νοσοκομειακών αιθουσών SUPER ACTIVO ενδεικτικού κόστους 8.000,00 € με το Φ.Π.Α.
  4. Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα ROLLER 4 ενδεικτικού κόστους 14.880,00€ με το Φ.Π.Α.

Με δεδομένο ότι το Νοσοκομείο μας παρέχει υψηλής ποιότητας Ιατρική φροντίδα και έχοντας υπόψη την ευαισθησία σας σχετικά με την χορηγία Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού που θα βελτιώσει σημαντικά την όλη λειτουργία του Νοσοκομείου παρακαλούμε όπως ικανοποιήσετε το αίτημά μας.

Ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι οι προσφορές για τον ανωτέρω εξοπλισμό είναι στην διάθεσή σας».

Μετά Τιμής

Ο Αν. Διοικητής

Παπαδόπουλος Παναγιώτης