Αιτωλοακαρνανία: Η Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε. ενέκρινε τρία σημαντικά έργα

Την υποβολή πρότασης για ένταξη χρηματοδότησης τριών αναπτυξιακού χαρακτήρα έργων για την Π.Ε. Αιτωλοακρνανίας ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατά τη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2023.

  • Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση ένταξης στο Ε.Π Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας α) της Αναβάθμισης του Γηπέδου Παναιτωλικού και της διαμόρφωσης εκθεσιακών χώρων, με τρίτο υποέργο και αύξηση προϋπολογισμού στα 2.353.000 ευρώ, όπως επίσης β) της Ενεργειακής Βελτίωσης και Ανακαίνισης του Παπαστράτειου Μεγάρου Γ.Ε.Α. με προϋπολογισμό 810.000 ευρώ.

Επίσης προχώρησε στην έγκριση προένταξης του νέου έργου «Αποκατάσταση και ενίσχυση Ορειβατικού Καταφυγίου Παναιτωλικού Όρους «Κατελάνος» με προϋπολογισμό 420.000 ευρώ στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

«Δρομολογούμε έργα που αφήνουν το αναπτυξιακό τους αποτύπωμα  και στην Αιτωλοακαρνανία, ακριβώς γιατί επιδιώκουμε ισόρροπη ανάπτυξη σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα τριών νέων έργων ύψους 3,5 εκατ ευρώ που σηματοδοτούν την προοπτική να καταστεί ο τόπος μας ακόμη πιο ελκυστικός όχι μόνο για τους επισκέπτες, αλλά και για την ίδια την τοπική κοινωνία» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης.