Η ανυπολόγιστη αξία της Άγριας Ζωής

Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής.

  • Στις 20 Δεκεμβρίου 2013, η 68η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να ανακηρύξει την 3η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής (World Wildlife Day), με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα θέματα προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Η ημερομηνία που επιλέχθηκε δεν είναι τυχαία, αφού στις 3 Μαρτίου 1973 υιοθετήθηκε η Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας, γνωστή ως «CITES», η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για να εξασφαλιστεί ότι το διεθνές εμπόριο δεν αποτελεί απειλή για την επιβίωση των ειδών.

Τα ζώα και τα φυτά που ζουν στη φύση έχουν εγγενή αξία και συμβάλλουν στις οικολογικές, γενετικές, κοινωνικές, οικονομικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αισθητικές πτυχές της ανθρώπινης ευημερίας και της αειφόρου ανάπτυξης.

Η Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε τις πολλές όμορφες και ποικίλες μορφές άγριας πανίδας και χλωρίδας και να ευαισθητοποιήσουμε για το πλήθος των οφελών που παρέχει η διατήρησή τους στους ανθρώπους.

Ταυτόχρονα, η Ημέρα μας υπενθυμίζει την επείγουσα ανάγκη να εντατικοποιηθεί η καταπολέμηση της εγκληματικότητας στην άγρια ​​ζωή και η ανθρωπογενής μείωση των ειδών, τα οποία έχουν ευρείες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Δεδομένων αυτών των διαφόρων αρνητικών επιπτώσεων, ο στόχος 15 του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη εστιάζει στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας.

Ανάκτηση βασικών ειδών για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος

Η Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής θα εορταστεί το 2022 με θέμα «Ανάκτηση βασικών ειδών για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος», ως ένας τρόπος να επιστήσουμε την προσοχή στην κατάσταση διατήρησης ορισμένων από τα πιο κρίσιμα απειλούμενα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας και να προωθήσουμε τις συζητήσεις προς τη φαντασία και την εφαρμογή λύσεων για τη διατήρησή τους.

Αυτό ευθυγραμμίζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 1, 2, 12, 13, 14 και 15, και τις ευρείες δεσμεύσεις τους για την άμβλυνση της φτώχειας, τη διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης των πόρων και τη διατήρηση της γης.

Πάνω από 8.400 είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας κινδυνεύουν σε κρίσιμο βαθμό, ενώ σχεδόν 30.000 άλλα θεωρείται ότι κινδυνεύουν ή είναι ευάλωτα. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, προτείνεται ότι πάνω από ένα εκατομμύριο είδη απειλούνται με εξαφάνιση.

Ως εκ τούτου, το 2022, η Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής θα οδηγήσει τη συζήτηση προς την επιτακτική ανάγκη να ανατραπεί η μοίρα των πιο κρίσιμα απειλούμενων ειδών, να υποστηριχθεί η αποκατάσταση των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων τους και να προωθηθεί η βιώσιμη χρήση τους από την ανθρωπότητα.

e-ea.gr