Ειδήσεις

Είναι γεγονός ότι η γενικότερη σύγχυση που επικρατεί οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε νευρικό κλονισμό….

Κάθε φορά που στην πόλη γίνεται μια αλλαγή, πρέπει να γκρινιάξουμε λίγο. Έως πάρα πολύ….