Χρηματοδότηση τεσσάρων Τ.Ο.Ε.Β. της Αιτωλ/νίας – Ευχαριστήριο Λιβανού

Συνεχίζοντας τις καλές ειδήσεις και την στήριξη των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των ΤΟΕΒ Αιτωλοακαρνανίας χαιρετίζω την σημερινή απόφαση χρηματοδότησης, μέσω της ΔΡΑΣΗΣ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, των

 ΤΟΕΒ Λεσινίου με το ποσό των 2.198.495,2 ευρώ , 
 ΓΟΕΒ Αχελώου με το ποσό των 2.195.792 ευρώ, 
 ΤΟΕΒ Κατοχής με το ποσό των 2.199.760 ευρώ και 
 ΤΟΕΒ Νεοχωρίου με το ποσό των 2.199.760 ευρώ

αναφέρει σε δήλωσή του ο Eπικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του NATO και Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Σπήλιος Λιβανός.

Και συνεχίζει:

Το έργο αυτό είναι η συνέχεια του ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης των αγροτικών υποδομών στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και πιο συγκεκριμένα των υποδομών άρδευσης που αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή, σημαντικό εργαλείο του κόστους παραγωγής και των κερδών για τους αγρότες και βέβαια ασφάλειας στην παραγωγή.

Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργο Γεωργαντά για την συνεργασία τους στην κοινή μας προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών για τον πρωτογενή τομέα.