Δ.Ι.Ε.Κ. Ι.Π. Μεσολογγίου – Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων: Μια νέα ειδικότητα

Δ.Ι.Ε.Κ. Ι.Π. Μεσολογγίου – Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων: Μια νέα ειδικότητα

  • Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η σχετική ανακοίνωση στην οποία επισημαίνεται πως οι εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2023:

«Η απασχόληση με τη γεωργία δεν είναι μόνο τρόπος ζωής. Είναι επάγγελμα που εξελίσσεται. 

Στη σημερινή εποχή, η γεωργία και η αγροτική παραγωγή αντιπροσωπεύουν πεδία  επαγγελματικής δραστηριότητας που αναπτύσσονται και αποτελούν κρίσιμο τομέα για την  ευημερία της κοινωνίας και τη διατήρηση του Περιβάλλοντος.

Εάν αναζητάτε μια  επαγγελματική προοπτική και εξέλιξη, που συνδυάζει την αγάπη για τη γη, την ανάπτυξη  των τροφίμων και τη συμβολή στην τοπική και παγκόσμια οικονομία, τότε η γεωργία είναι η  ιδανική επιλογή για εσάς. 

Ο ρόλος του γεωργού και του αγρότη παραδοσιακά μπορεί να μη θεωρείται επάγγελμα,  αλλά και κληρονομιά. Είναι ο υπηρέτης της γης, που φροντίζει να παράγεται τροφή υψηλής  ποιότητας. Σήμερα όμως, η γεωργία προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης και κερδοφορίας.  

Ακολουθώντας επαγγελματική σταδιοδρομία στην γεωργική παραγωγή και κτηνοτροφία,  έρχεστε σε επαφή με τη φύση και την εκπληκτική ποικιλία των φυτών και των ζώων που  συνυπάρχουν στο αγρόκτημά σας. Μαθαίνετε να διαχειρίζεστε το έδαφος, το νερό και τους διαθέσιμους πόρους, ώστε να επιτυγχάνετε τη μέγιστη απόδοση και ποιότητα.  Συνεισφέρετε στην τοπική οικονομία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την  τοπική κοινότητα. 

Εάν επιθυμείτε να εξελίξετε τη γεωργική σας επιχείρηση, η τεχνολογία και η καινοτομία  παίζουν κρίσιμο ρόλο στον σύγχρονο κόσμο της γεωργίας. Νέες τεχνολογίες όπως οι  αυτόματες αγροτικές μηχανές, οι αισθητήρες, και τα συστήματα άρδευσης επιτρέπουν τη  βελτίωση της παραγωγικότητας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τη φετινή χρονιά ξεκινά τη λειτουργία της Ειδικότητας Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων.

Με τον όρο «Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων» περιγράφεται ο  επικεφαλής διαχειριστής μιας γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, ο οποίος μπορεί να  παράγει και να εμπορεύεται ποιοτικά αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα με βάση τις  σημερινές απαιτήσεις της αγοράς. Παράλληλα, μπορεί να μεταποιεί τη γεωργική του  εκμετάλλευση και, εφόσον αυτό απαιτείται, να είναι σε θέση να διαφοροποιήσει τόσο την  παραγωγή του όσο και τη δραστηριότητά του. 

Από το σύνολο του προγράμματος σπουδών της ειδικότητας, θα αποκτήσετε γνώσεις,  δεξιότητες και ικανότητες στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

Α. Οργάνωση και διαχείριση γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. 

Β. Παραγωγή ασφαλών προϊόντων φυτικής ή ζωικής προέλευσης. 

Γ. Εφαρμογή ορθών πρακτικών βελτιστοποίησης της αγροτικής και της κτηνοτροφικής  παραγωγής.

Δ. Χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού και οργάνωση του εργασιακού  περιβάλλοντος. 

Ε. Τήρηση οικονομικών στοιχείων, κοστολόγηση παραγωγής, προώθηση και εμπορία των  προϊόντων της επιχείρησης. 

Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά 

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης επιλογής έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, χωρίς ηλικιακό όριο, μέχρι και την Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2023. Η αίτηση  υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://diek.it.minedu.gov.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.