Ι.Σ. Αγρινίου: «Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος των εργαστηριακών ιατρών έχει απαξιωθεί»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου στηρίζει το αίτημα των εργαστηριακών γιατρών για αναστολή εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την Παρασκευή 01-09-2023 αορίστου διάρκειας και ζητά από την Πολιτεία άμεσες πολιτικές αποφάσεις για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των εργαστηρίων.

  • Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος των εργαστηριακών ιατρών έχει απαξιωθεί δεχόμενος αλλεπάλληλα χτυπήματα ληστρικής επίθεσης μέσω του clawback και rebate.

Ο χαμηλός προϋπολογισμός για εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων σε αντίθεση με την αυξημένη ζήτηση (υπερσυνταγογράφηση) έχουν σαν αποτέλεσμα την υποχρέωση των εργαστηριακών ιατρών να επιστρέφουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το 70% περίπου των δεδουλευμένων αμοιβών τους κάθε μήνα.

Η πρακτική αυτή καθιστά μη βιώσιμο ένα εργαστήριο και η συσσώρευση τεχνητού χρέους όλα αυτά τα χρόνια καθιστά αδύνατη τη συνταξιοδότηση των εργαστηριακών ιατρών.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου συμπαρίσταται και στηρίζει τις δράσεις των εργαστηριακών ιατρών και ζητά από την πολιτεία την κατάργηση του clawback, την ελάφρυνση των συσσωρευμένων υποχρεώσεων και την καθιέρωση αξιοπρεπών αμοιβών και αποζημιώσεων των εργαστηρίων.