Δ. Τραπεζιώτης: «Αγρίνιο: Ένας Δήμος βιώσιμος, ισχυρός και ανθεκτικός»

Δ. Τραπεζιώτης: «Αγρίνιο: Ένας Δήμος βιώσιμος, ισχυρός και ανθεκτικός»

  • Άρθρο του Δημήτρη Τραπεζιώτη στο «DOCUMENTO» για το Αγρίνιο

Υπερκομματική συνεργασία γιατί είναι επιβεβλημένη και αναγκαία η ενότητα και η συνεργασία όλων των δυνάμεων, ατομικών και συλλογικών, που αγωνίστηκαν διαχρονικά στον τόπο μας για την αυτονομία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την άρθρωση της τοπικής δημοκρατίας και την αποκέντρωση προκειμένου να υπερασπιστούμε τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να τονίσουμε τον υπερκομματικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει και ο οποίος θεμελιώνεται στο Σύνταγμα της χώρας μας ως πολιτική και διοικητική αυτοτέλεια και στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (Ε.Χ.Τ.Α.) ως Τοπική Αυτονομία. Διότι με τις δόλιες και βεβιασμένες νομοθετικές ρυθμίσεις της τελευταίας τετραετίας – νόμοι «Θεοδωρικάκου» 4623/19 και 4625/19, οι οποίοι μάλιστα κρίθηκαν αντισυνταγματικοί με απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ και το νόμο Βορίδη (ν.4804/21), η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει υποστεί πρωτοφανή θεσμική υποβάθμιση, ένα θεσμικό σοκ.

ΑΓΡΙΝΙΟ: ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΣ, ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΧΤΟΣ, ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ: ΆΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

«Ο Δήμος Αγρινίου ως Θεσμός μπορεί και πρέπει να αποτελέσει μια πραγματική, αποκεντρωμένη, λαϊκή εξουσία με πολιτική και διοικητική αυτοτέλεια και την εγκαθίδρυση ενός δυναμικού συστήματος συμμετοχής των πολιτών στη λήψη και στην εφαρμογή των αποφάσεων, και ταυτόχρονα πεδίο πραγματικής επικοινωνίας, πολιτισμού και αλληλεγγύης.

Στρατηγικός στόχος μας είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής με άξονες το αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα και τον βιώσιμο τουρισμό. Ο Δήμος Αγρινίου με βάση την πρώτη ύλη δηλαδή τα συγκριτικά – ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει όπως : α) τα πλούσια φυσικά και ευαίσθητα οικοσυστήματα και κυρίως τις πέντε λίμνες τα δύο ποτάμια και τους ορεινούς όγκους που ανήκουν στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο 2000 και ορίζουν το Αγρίνιο ως τη γή των νερών και ευαίσθητων οικοσυστημάτων, β) το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής, γ) τα μοναδικά τοπικά και ποιοτικά προϊόντα και με την εισαγωγή και χρήση νέων και ψηφιακών τεχνολογιών μπορεί να αποκτήσει ταυτότητα και αναγνωρισιμότητα, να αποτελέσει υπόδειγμα Βιώσιμης Ανάπτυξης και να εξελιχθεί σε πρότυπο αναπτυξιακό, εμπορικό, πολιτιστικό και αγροτουριστικό κέντρο που θα ανοιχτεί στον κόσμο με εξωστρέφεια και δυναμισμό.

Στόχος μας επίσης είναι η αρμονική συνύπαρξη και συνεξέλιξη της πόλης με την ύπαιθρο, η σύνδεση της πόλης με το οικοσύστημα των λιμνών, υλοποίηση ποιοτικά διαφοροποιημένων υποδομών και η προώθηση της ποιότητας σε όλες τις μορφές της ώστε να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο ποιότητας στην περιοχή μας που θα καταστήσει το Δήμο Αγρινίου ελκυστικό προορισμό με ταυτότητα και ύφος προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να τονώσουμε την τοπική οικονομία και να ενισχύσουμε το εισόδημα των κατοίκων της περιοχής μας».

Υιοθετούμε τη «Διακήρυξη της Βαλένθια» για την προώθηση πράσινων καινοτόμων λύσεων ώστε να διασφαλιστεί ότι η πόλη του Αγρινίου και οι Κοινότητές μας θα είναι όλο και λιγότερο ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Οι έξυπνες πόλεις του μέλλοντός μας δεν μπορεί παρά να είναι, πράσινες, κυκλικές και πάνω απ’ όλα ανθρώπινες και ανθεκτικές πόλεις.

Τέλος στόχος μας είναι οι κοινότητες του Δήμου μας, που σήμερα βιώνουν ερημιά και εγκατάλειψη, να γίνουν ζωντανοί οργανισμοί, να κρατήσουμε ζωντανά τα χωριά μας. Διότι χωρίς ισχυρές και ζωντανές Κοινότητες δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρός και βιώσιμος Δήμος Αγρινίου.