Διακοπή κυκλοφορίας λόγω κατασκευής αντιολισθητικού τάπητα στο αριστερό κλάδο Άκτιο-Βόνιτσα

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Διευθυντή Αστυνομίας Ακαρνανίας κύριου Δημήτρη Γαλαζούλα, για την επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την διακοπή της κυκλοφορίας στον αριστερό τμήμα του αυτοκινητόδρομου Άκτιο-Αμβρακία

Η κυκλοφορία θα διακοπεί λόγω κατασκευής του αντιολισθητικού τάπητα, στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της Οδικής Σύνδεσης Περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά-Νότου».

Αναλυτικά η απόφαση:

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την διακοπή της κυκλοφορίας στον αριστερό κλάδο του αυτ/μου Άκτιο-Αμβρακία από Χ.Θ 31+500 έως Χ.Θ 48+940 (τμήμα παράκαμψη Αμφιλοχίας κατεύθυνση από Ιόνια Οδό προς Βόνιτσα) λόγω κατασκευής του αντιολισθητικού τάπητα, στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της Οδικής Σύνδεσης Περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά- Νότου».

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

4. Το υπ’ αριθ. 195530 από 19/06/2023 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε/Κ.Σ.Σ.Υ. περί έγκρισης μελέτης.

5. Υπ’ αριθ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/205977 από 28/06/2023 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκ-κών Υποδομών/Διεύθυνση Δ17

6. Την υπ’ αριθ. 6334/23/1235857 από 21/06/2023 αναφορά του Α.Τ. Κατούνας.

7. Την υπ’ αριθ. 6325/23/1260631 από 24/06/2023 αναφορά του Α.Τ. Αμφιλοχίας. Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων,

Αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ (1)

1. Τον αποκλεισμό, του αριστερού κλάδου εισόδου, από την χ/θ 31+500 έως και την χ/θ 48+500, του τμήματος του νέου αυτοκινητοδρόμου σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου (παράκαμψη Αμφιλοχίας) και την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων με κατεύθυνση από Ιόνια Οδό προς Βόνιτσα για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής αντιολισθηρού τάπητα και διαγράμμισης του οδοστρώματος.

2. Κατά την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα οδηγήσουν στον πλήρη αποκλεισμό κλάδων που συνδέουν τον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» και τον αυτοκινητόδρομο «Άκτιο – Αμβρακία», απαιτείται η παρουσία περιπολικού της Τροχαίας προς διαχείριση της κυκλοφορίας.

• Σε περίπτωση χρήσης καλαθοφόρου οχήματος / μηχανήματος έργου προς υλοποίηση εργασιών κάλυψης του προορισμού «Λευκάδα» σε πινακίδες σήμανσης εντός ορίων Έργου Παραχώρησης (κάθετη οδό), απαιτείται η εφαρμογή της εγκεκριμένης σήμανσης «ΜΙΔ-34:Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Εργοτάξιο σε Ανισόπεδο Κόμβο –Νησίδα Κάθετης Οδού (από γέφυρα)» της εγκεκριμένης μελέτης «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής και συντήρησης» (DAC IC1403/25.10.2017).

• Κατά την τοποθέτηση της σήμανσης (Π77) πλήρους αποκλεισμού του κλάδου σύνδεσης με τη «Ιόνια Οδό», απαιτείται η εφαρμογή της εγκεκριμένης σήμανσης «ΜΙΔ-46: Εργασίες Μικρής Διάρκειας Αποκλεισμός κλάδου εισόδου σε κόμβους με διαχωρισμό κατευθύνσεων (αριστερά)» της εγκεκριμένης μελέτης «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εκτέλεση εργασιών κατασκευής και συντήρησης – Μέρος 2ο» (DAC IC1470/29.06.2018).

3. Η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση από Ιόνια Οδό (Α/Κ Ριβίου) προς Βόνιτσα θα διεξάγεται μέσω των υφιστάμενων Εθνικών Οδών Αντιρρίου – Ιωαννίνων και Αμφιλοχίας – Λευκάδας.

4. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν, το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 29.06.2023 έως την Πέμπτη 20.07.2023.

ΑΡΘΡΟ (2)

1. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με αποκλειστική ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (4) και (5) σχετικό:

α. Να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

β. Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει είτε να απομακρυνθεί, είτε να καλυφθεί.

γ. Πριν την εφαρμογή των ανωτέρω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ενημερώνεται έγκαιρα ο αρμόδιος Δήμος και η αρμόδια Αστυνομική Υπηρεσία (Α.Τ. Κατούνας, Α.Τ. Αμφιλοχίας ή Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων).

δ. Για κάθε ενέργεια εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός ορίων Έργου Παραχώρησης θα πρέπει να προηγείται ενημέρωση στο 1075 από τα συνεργεία του αυτοκινητοδρόμου «Άκτιο – Αμβρακία».

ε. Η περιοχή των ρυθμίσεων θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά τη διάρκεια της νύκτας, καθώς και σε περίπτωση δυσμενών καιρικών φαινομένων.

2. Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», οφείλει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (5) σχετικό:

α. Να προηγηθεί, με μέριμνά της, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

β. Να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων των υφιστάμενων μόνιμων πινακίδων και της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανση, όπου απαιτείται, καθώς και η τοποθέτηση κατάλληλων διατάξεων προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα της Πέμπτης 29/06/2023 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει με την δύση του ηλίου την Πέμπτη 20/07/2023.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Α.Τ. Αμφιλοχίας, το Α.Τ. Κατούνας και το Β΄ Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων, κατά τόπο αρμοδιότητας.

Ο Διευθυντής Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ Αστυνομικός Διευθυντής