Από 1η Ιουλίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κατάρτισης «Σύγχρονες Τάσεις στη Διοίκηση των Συνεταιρισμών»

H Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.) σας ενημερώνει πως από 1 έως 22 Ιουλίου 2023 ξεκινούν οι αιτήσεις για το σύντομο μεταπτυχιακό πρόγραμμα κατάρτισης «Σύγχρονες Τάσεις στη Διοίκηση των Συνεταιρισμών» από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (Ο.Σ.Φ.Ε.).

  • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. και ειδικότερα σε:

 

  • Στελέχη συνεταιριστικών οργανώσεων
  • Αιρετά μέλη της διοίκησης συνεταιριστικών οργανώσεων
  • Μέλη συνεταιριστικών οργανώσεων
  • Επαγγελματίες που αναζητούν εργασία σε συνεταιριστικές οργανώσεις
  • Πολίτες που επιθυμούν να ιδρύσουν συνεταιριστική οργάνωση

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη εξειδικευμένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων στο πεδίο του συνεργατισμού και της διοίκησης των συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Για τις θεματικές ενότητες και το κόστος, παρακαλούμε όπως βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

etheas.gr