Διήμερο Εκλογών στην Εστίαση Αγρινίου

Η Ένωση Επαγγελματιών Εστίασης, Αναψυχής και Ψυχαγωγίας Αγρινίου πραγματοποιεί, κατά τις ώρες 13.00 έως 20.00, στα  τότε η Μπαϊμπά 27, 4 όροφος), για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για τις ομοσπονδίες (Τοπική Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας και Κλαδική – Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και συναφών Επαγγελμάτων – Π.Ο.Ε.Σ.Ε.)

  • Αιτήσεις για υποψηφιότητες στα γραφεία, Μπαϊμπά 21, αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά στο 26410-27713, καθημερινά 10:00 – 13:00 και στον Ναστούλη Κων/νο, 6944-26283) τέως Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι να πάρουν μέρος στην ψηφοφορία.