Δημήτρης Τραπεζιώτης: «Οι νέοι στο επίκεντρο της Δημοτικής Πολιτικής»

Δημήτρης Τραπεζιώτης: «Οι νέοι στο επίκεντρο της Δημοτικής Πολιτικής»

  • Πιο αναλυτικά τα όσα αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Επικεφαλής της Παράταξης: «ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ – ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», και Υποψήφιος Δήμαρχος Αγρινίου, Δημήτρης Τραπεζιώτης.

«Τελικά «έξυπνη πόλη» είναι μια πόλη που έχει τεχνολογία; Κατά την άποψη μου σε καμία περίπτωση. “Έξυπνη πόλη” είναι μια πόλη που έχει αισθήσεις, αφουγκράζεται, ακούει, αλληλεπιδρά και αντιδρά. Αυτές τις πόλεις πρέπει να δημιουργήσουμε ακούγοντας το πιο δυναμικό κοινό, που είναι οι νέοι άνθρωποι.

Θέτουμε λοιπόν  τους νέους στο επίκεντρο της Δημοτικής Πολιτικής μας, κάνοντας τη φωνή τους να ακουστεί, αναδεικνύουμε τη σημασία της συμμετοχής τους στη διαμόρφωση του μέλλοντος, για ένα αύριο πιο πράσινο, πιο συμπεριληπτικό, πιο ψηφιακό, στο σπίτι μας, την Ευρώπη. 

Ενδεικτικά προτείνουμε: 

α) Την συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στην Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας

Ο θεσμός της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας έχει διττό́ στόχο:

  • Να προάγει τη συμμετοχή των νέων 15 – 29 χρονών στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου, δίνοντας τα κατάλληλα κίνητρα μέσω ενός προγράμματος δράσεων και παρεμβάσεων, ούτως ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες και να συμβάλουν με τη δική τους νεανική, ουσιαστική συμμετοχή σε όλες τις πτυχές της ζωής της πόλης,
  • Να προβάλει τον Δήμο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο־

Η καθιέρωση της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας αφορά σε όλους τους Δήμους της χώρας και προϋποθέτει την υιοθέτηση καλών πρακτικών συνεργασίας των δημοτικών αρχών σε στενή συνεργασία με τους νέους και τις νέες που κατοικούν σε αυτούς, προκειμένου να συνδιαμορφώσουν την κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτισμική ζωή του τόπου που ζουν.

β) Συγκρότηση Τοπικών Συμβουλίων Νέων

Έργο των Τοπικών Συμβουλίων Νέων είναι ο εντοπισμός, η ανάδειξη και η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό  επίπεδο».