Ε.Ο.Δ.Υ. – Αιτωλοακαρνανία: 61 από τα 394 Rapid Tests που διενεργήθηκαν βρέθηκαν θετικά

Την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 38 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 33 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 16.622 Rapid Tests και ανευρέθηκαν 2.083 θετικά (12.53%).

  • Από τις 2.083 περιπτώσεις, οι 1.014 αφορούν άνδρες και οι 1.069 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 34.62 έτη

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: ΑΓΡΙΝΙΟ, ΠΑΛΑΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ
136 Rapid Tests με 28 θετικά (20.59%) αφορούν σε 12 άνδρες και 16 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
258 Rapid Tests με 33 θετικά (12.79%) αφορούν σε 16 άνδρες και 17 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη