Εκτός κάθε Κινητικότητας και οι Υπάλληλοι του Κτηματολογίου

Δεν έχουν τέλος, όπως αποδεικνύεται, οι νομοθετικές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης με τις οποίες βάζει επιλεκτικά “φρένο” στις μετακινήσεις Υπαλλήλων συγκεκριμένων Φορέων.

  • Αυτή τη φορά, στη “φάκα” πιάνονται οι Υπάλληλοι του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», οι οποίοι θα εγκλωβιστούν για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η Κυβέρνηση κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, τους αφαιρεί τη δυνατότητα « απόσπασης, μετάταξης και μετακίνησης καθ’ οιονδήποτε τρόπο ».

O AIRETOS.GR παρουσιάζει και αυτή τη διάταξη, παρά το ότι αφορά μόνο ένα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς η επανάληψη συναφών κυβερνητικών κινήσεων έχει πλέον καταστήσει σαφές ότι αυτό που τώρα ξημέρωσε για κάποιους εργαζομένους, αύριο μπορεί αιφνιδιαστικά να συμβεί στον καθένα…

Η διάταξη, λοιπόν, περιλαμβάνεται στην παρ.1 του άρθρου 18 του Νομοσχεδίου που ο Υπουργός Επικρατείας – Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, έχει θέσει σε επίσημη δημόσια διαβούλευση έως την 17η Ιουλίου.

Εκεί ορίζεται ότι:

« 1. ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΚΑΘΕ γενικής ή ειδικής διάταξης, το προσωπικό του ν.π.δ.δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ από τη δυνατότητα απόσπασης, μετάταξης και μετακίνησης καθ’ οιονδήποτε τρόπο για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. »

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανωτέρω άρθρο, όπως το σκέφτηκαν και το έχουν γράψει, δεν αφήνει ρητώς καμία δυνατότητα “φυγής” (ούτε καν π.χ. για το ζήτημα των αποσπάσεων για ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους υγείας…).

Η Έκθεση που συνοδεύει το Νομοσχέδιο, επικαλείται «λόγους οργανωτικής ευελιξίας και ταχείας διεκπεραίωσης των εκκρεμών υποθέσεων αλλά και διασφάλισης της επάρκειας στελέχωσής του Φορέα».

airetos.gr