«Εμένα που με βλέπεις»: Εκδήλωση από το Κέντρο Εικαστικής Παρέμβασης «Ιθάκες»

«εμένα που με βλέπεις»

Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αιτωλνίας ΟΔΥΣΣΕΑΣ – Ο.ΚΑ.ΝΑ – Κέντρο Εικαστικής Παρέμβασης ΙΘΑΚΕΣ
Διοργανώνει εκδήλωση για την ολοκλήρωση της καλλιτεχνικής χρονιάς 2021-2022

Τετάρτη 29/06/2022 ώρα 20:30

(ΙΘΑΚΕΣ -κήπος Αγίου Χριστοφόρου 35 Αγρίνιο)

Υπεύθυνη Δημιουργικού: Παπαπάνου Λαμπρινή

Διοικητικά & Επιστημονικά Υπεύθυνη: Dr Δημητρίου Αθανασία