Ένωση Αγρινίου: Εκπαίδευση εργαζόμενων του Συνεταιρισμού σε θέματα Ασφάλειας (Photos)

Για την Ένωση Αγρινίου η εκπαίδευση εργαζόμενων στα θέματα Επαγγελματικής Ασφάλειας, εκτός από βασική εργοδοτική υποχρέωση, αποτελεί ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα για την ανάπτυξη κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας στους ανθρώπους της.

  • Υπό την καθοδήγηση του Τεχνικού Ασφαλείας του Συνεταιρισμού κ. Θεόδωρου Σωτηρόπουλου, έχει ξεκινήσει ευρύς κύκλος αναβάθμισης των συστημάτων και προδιαγραφών ασφαλείας, αλλά και η απαραίτητη εκπαίδευση του συνόλου των εργαζομένων, ανά τομέα και κλάδο.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα νωρίς το πρωί έγινε ενημέρωση σε θέματα πυρασφάλειας και πρακτική άσκηση στη χρήση πυροσβεστήρων, στους διοικητικούς υπαλλήλους του Κέντρου Υποστήριξης Αγροτών.

Εκτός απ’ την πυρασφάλεια, οι εκπαιδεύσεις, ανά περίπτωση, εκτείνονται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη χρήση μηχανημάτων, τον ηλεκτρισμό, την εργασία σε εξωτερικούς ή σε περιορισμένους χώρους, τη διακίνηση φορτίων, τα ατομικά μέσα προστασίας κ.α.

Οι ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν σε όλες τις υπηρεσίες, τα εργοστάσια και τα υποκαταστήματα, θα έχουν δε διαρκή χαρακτήρα.

e-ea.gr