Επείγουσα καταγραφή ετοιμόρροπων κτισμάτων​

Μέχρι την Τρίτη 10 Νοεμβρίου ο σχετικός φάκελος του Δήμου Αγρινίου στο αρμόδιο υπουργείο.

  • Επείγουσα επιστολή του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δημήτρη Οικονόμου, για την αποστολή καταλόγου επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και κατασκευών εστάλη στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και μέσω αυτής σε όλους τους Δήμους, σε συνέχεια της ανακοίνωσης των άμεσων πρωτοβουλιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ετοιμόρροπων κτισμάτων.

Το αίτημα καλεί όλους τους Δήμους της χώρας να αποστείλουν στο ΥΠΕΝ, το αργότερο ως και την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020, κατάλογο των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και κατασκευών, που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων, με αναγραφή της ακριβούς διεύθυνσης αυτών, προκειμένου το Υπουργείο σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) να προχωρήσει σε σχετική αυτοψία.

Υπενθυμίζουμε ότι το υπουργείο έχει ενεργοποιήσει το σχέδιο άμεσης αντιμετώπισης για τα ετοιμόρροπα κτίρια και τροποποιεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να καταστούν δυνατές οι επεμβάσεις, ΄που αυτό κριθεί αναγκαίο.

Στο Δήμο Αγρινίου υπάρχουν πολλά επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια και ισάριθμοι κίνδυνοι για τους πολίτες.

Όπως, έγκαιρα έχουμε επισημάνει, υπάρχουν δίπλα μας κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα, όπως και πολλά άλλα που δεν φέρουν κάποιον χαρακτηρισμό, είναι όμως χτισμένα πολλές δεκαετίες πριν, χωρίς τις προδιαγραφές του αντισεισμικού κανονισμού και το κυριότερο: χωρίς να έχει γίνει καμία συντήρηση. Κτίρια ακόμη μισογκρεμισμένα, έτοιμα να καταρρεύσουν ανά πάσα στιγμή, με όσες συνέπειες ενδεχομένως υπάρξουν.

Αυτά, λοιπόν, θα πρέπει τώρα να καταγραφούν και να ενημερωθούν οι υπηρεσίες του υπουργείου, ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

  • Σημειώνουμε ότι με την παραλαβή της επιστολής, …επανατοποθετήθηκαν οι απαγορευτικές κορδέλες και οι κορίνες μπροστά απ’ τις μισογκρεμισμένες καπαναποθήκες Ηλιού. Δεν είναι, όμως, μόνο αυτές το πρόβλημα στην πόλη και στην ενδοχώρα…