Με επιτυχία το 23ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ε.Δ.Α.Λ.Φ.Α. της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.Α.

Την Κυριακή, 18 Ιουνίου 2023, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου, το 23ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Εργαλείου Διεπιστημονικής Ομάδας για την Αξιολόγηση του Επιπέδου Λειτουργικότητας Παιδιού στο Φάσμα του Αυτισμού – Ε.Δ.Α.Λ.Φ.Α.

  • Το εργαλείο Ε.Δ.Α.Λ.Φ.Α. είναι δημιούργημα της Διεπιστημονικής Ομάδας της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.Α. και αξιολογεί το λειτουργικό επίπεδο του παιδιού με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Στο σεμινάριο αυτό εκπαιδεύθηκαν πενήντα τρεις (53) επαγγελματίες ψυχικής υγείας από την Ελλάδα και την Κύπρο, διαφορετικών ειδικοτήτων που ασχολούνται με την πρώιμη θεραπευτική παρέμβαση των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος.

Έως σήμερα, έχουν εκπαιδευθεί στο Ε.Δ.Α.Λ.Φ.Α. περισσότεροι από εφτακόσιοι (700) επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Το γεγονός ότι υπάρχει ενεργό ενδιαφέρον από επαγγελματίες ψυχικής υγείας για την εκπαίδευση τους στο Ε.Δ.Α.Λ.Φ.Α. που εκδηλώνεται σταθερά από το 2010, αναδεικνύει την αναγνώριση του ως ένα χρήσιμο αξιολογητικό εργαλείο στην θεραπευτική παρέμβαση των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.

Η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.Α. ως είθισται τα τελευταία δεκαεννέα (19) χρόνια της απρόσκοπτης λειτουργίας της, θα συνεχίσει να υλοποιεί αντίστοιχες δράσεις προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους επωφελούμενους της, σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα.