Έρχονται αλλαγές στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-Εργασία»

Ο μηχανισμός «Συν-εργασία» αναμένεται να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα καθώς το μέτρο των αναστολών αποσύρεται σταδιακά από την αγορά, περιοριζόμενο μόνο στις κλειστές επιχειρήσεις. Ειδικότερα πλέον στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-Εργασία» εντάσσονται αποκλειστικά εργαζόμενοι, που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 10η Αυγούστου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης της από 10/08/2020 Π.Ν.Π. (Α’ 157), σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις και κάνουν χρήση του Μηχανισμού.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα εντάσσονταν εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονταν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 30η Μαΐου 2020.

Επιπλέον, ο ονομαστικός μισθός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α’ 104), δηλαδή τα 6.500 ευρώ.

Οι ανοιχτοί αλλά πληττόμενοι θα μπορούν να κάνουν χρήση του προγράμματος «Συν – Εργασία», το οποίο ισχύει σήμερα έως τέλη Φεβρουαρίου αλλά θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα επεκταθεί. Υπενθυμίζεται πως οι αναστολές συμβάσεων με βάση την διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου επανήλθαν στο προσκήνιο τον περασμένο Νοέμβριο, με το εθνικό lockdown. Μετά το πρώτο lockdown και μέχρι το δεύτερο η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων είχε περιοριστεί σε συγκεκριμένους κλάδους.
Άθροισμα κύκλου εργασιών πρώτου και δεύτερου τριμήνου 2019, διαιρεμένο διά τρία (3).