Εργασίες ευπρεπισμού στο Νεκροταφείο Μύτικα

Με την τοποθέτηση των συμβασιούχων της Κοινωφελούς Εργασίας και την δημιουργία ομάδων και σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του κοιμητηρίου του Μύτικα.

  • Επίσης έγινε κοπή κλαδιών από τα δέντρα που υπάρχουν σε γειτονικό χωράφι και είναι επικίνδυνο να προκληθούν ζημιές σε μνημεία.

Προσπάθεια διατήρησης του χώρου, όπως ακριβώς έχει γίνει. Πρέπει να τοποθετούνται τα σκουπίδια στον κάδο που υπάρχει στην είσοδο. Τα κλαδιά και τα χόρτα καθώς και τα αδρανή υλικά (τούβλα, μάρμαρα) να τοποθετούνται δίπλα στον κάδο για να τα μαζεύει το φορτηγό του Δήμου.