Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Γ.Ε. Αγρινίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Γ.Ε.Α., ύστερα από απόφασή του που καταχωρήθηκε στην αρ. 4/17-01-2022 Πράξη του, σας καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022, ώρα 6:30 μ.μ., στο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, Πλατεία Παναγοπούλου 4 – ΑΓΡΙΝΙΟ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

– Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

– Λογοδοσία Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Έγκριση πεπραγμένων της περιόδου από 01/01/2021 έως 31/12/2021 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

 Έγκριση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων και Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής του οικονομικού έτους 2021, από 01/01/2021 έως 31/12/2021.

– Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2022.

– Τροποποίηση καταστατικού του Σωματείου.

– Κατάργηση ή μη του τμήματος Τοξοβολίας.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, τη ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022, ώρα 6:30 μ.μ., στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα, χωρίς άλλη ειδοποίηση.