Ι.Π. Μεσολογγίου: Την ερχόμενη Τρίτη η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:00 θα λάβει χώρα Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200, με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και της υπ’αριθμ. 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση της υπ’αριθμ. 17/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» περί δικαστικής λύσης της εταιρείας ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. (Εισηγητής κ. Κων. Λύρος – Δήμαρχος).
  2. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» (Εισηγητής κ. Καραπάνος Νικόλ.– Αντιδήμαρχος).
  3. Έγκριση 2ου πρακτικού για την προμήθεια υλικών βελτίωσης οδοστρωμάτων Οδικού Δικτύου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (Εισηγήτρια κ. Περσ. Μελαχρή – Αντιδήμαρχος).
  4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση και βελτίωση υπαίθριου θεάτρου και Περιβάλλοντος Χώρου Πρασίνου» (Εισηγήτρια κ. Περσ. Μελαχρή – Αντιδήμαρχος).
  5. Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Έργα αποκατάσταση σε Οδούς και δίκτυα ομβρίων που προκλήθηκαν λόγω φυσικών φαινομένων» (Εισηγήτρια κ. Περσ. Μελαχρή – Αντιδήμαρχος).
  6. Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων (Εισηγήτρια κ. Περσ. Μελαχρή – Αντιδήμαρχος).
  7. Έγκριση πρόσληψης 30 ατόμων στο Πρόγραμμα Απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 (Εισηγητής κ. Νικόλ. Καραπάνος – Αντιδήμαρχος).
  8. Συμπλήρωση των υπ’αριθμ. 26 & 90/2023 αποφάσεων μας περί καταβολής σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας προηγουμένων ετών (Εισηγητής κ. Νικόλ. – Αντιδήμαρχος).
  9. Μεταβολές και Διαγραφές Χρηματικών Καταλόγων (Εισηγητής κ. Νικόλ. Καραπάνος – Αντιδήμαρχος).