Η Iαματική πηγή στο Χαλκιόπουλο (Video)

Η Iαματική πηγή στο Χαλκιόπουλο

  • Τα Iαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται μεταξύ άλλων ως ψυχρά, µεταλλικά και αλκαλικά, ενώ ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος και δερµατολογικές παθήσεις.

Βίντεο: Ανδρέας Κουτσοθανάσης