Κ.Ε.Δ.Ε.: Συνεδριάζει σήμερα για το νέο εκλογικό νόμο

Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, σήμερα Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου και ώρα 12 μ.μ.

  •  Στη συνεδρίαση, εκτός των άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα γίνει κατ’ αρχήν συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών», ώστε τα μέλη του Δ.Σ. να διατυπώσουν τις πρώτες παρατηρήσεις τους σχετικά με τον νέο εκλογικό νόμο.

Επίσης θα συζητηθεί η κατανομή των ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) για το έτος 2021 στους Δήμους όλης της χώρας και η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Κ.Ε.Δ.Ε. έτους 2021, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5738/2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι εργασίες του Δ.Σ. θα μεταδοθούν μέσω live streaming από την ιστοσελίδα της Κ.Ε.Δ.Ε.

Ακολουθεί η ημερήσια διάταξη του Δ.Σ.

  1. Ενημέρωση Προέδρου.
  2. Καταρχήν συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών».
  3. Διατύπωση γνώμης σχετικά με την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2021, στους Δήμους της χώρας.

Εισηγητής:  κ. Ι. Μουράτογλου,  Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών Ο.Τ.Α.

  1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕΔΕ έτους 2021, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5738/2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εισηγητής:  κ. Σ. Μαντές, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας της ΚΕΔΕ

  1. Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την παράταση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης (άρθρο 26 ΠΝΠ – Α΄ 64 & άρθρο 58 του Ν. 4722/2020).

Εισηγητής:  κ. Η. Αποστολόπουλος, Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

  1. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

aftodioikisi.gr