Μεσολόγγι: Σημαντικές ανακοινώσεις από Λιβανό – Φαρμάκη για Ενεργειακές Κοινότητες των Τ.Ο.Ε.Β. και Ο.Τ.Α.

Σημαντικές ανακοινώσεις βρίσκονται αυτή την ώρα σε εξέλιξη, στο Μεσολόγγι, στην έδρα της Αντιπεριφέρειας Αιτωλοακαρνανίας, μέσω του διαδικτύου, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη, σχετικά με την πρωτοβουλία παραχώρησης χώρου ιδιοκτησίας του Υπουργείου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ενεργειακή αυτονόμηση των Ο.Τ.Α. και των Τ.Ο.Ε.Β. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω της δημιουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων με τη συμμετοχή φορέων και οργανισμών.

  • Επίσης, παρουσιάζονται τα επόμενα βήματα για τη δημιουργία και λειτουργία στο Μεσολόγγι φωτοβολταϊκού πάρκου, με το οποίο θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των Τ.Ο.Ε.Β. και θα μειωθεί σημαντικά το κόστος παραγωγής για τους αγρότες.

Ακόμη, θα ανακοινωθούν και επίσημα η ένταξη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ν/Δ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5053976 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».

Η ένταξη της πράξης στο Ε.Σ.Π.Α. αποτελεί ουσιαστικά την οριστικοποίηση της χρηματοδότησης μιας σειράς έργων στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου που θα δώσουν λύσεις, σε χρόνια προβλήματα ιδιαίτερα στην περιοχή του Αιτωλικού. Έργα προϋπολογισμού 21 εκ.€ για μελέτες που έχουν εκπονηθεί από τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και Ακαρνανικών Ορέων.

Θα ακολουθήσει νέα αναλυτική ενημέρωση