Μεσολόγγι: Το απόγευμα η έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Στις 19:00 θα λάβει χώρα έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200 με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και της υπ’αριθμ. 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

  1. Έγκριση αναθεώρησης ολοκληρωμένου Ετησίου Προγράμματος Δράσης της ΔΚΕΚΑΠΜ οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής κ. Καραπάνος Νικόλ. – Αντιδήμαρχος).
  2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού της ΔΚΕΚΑΠΜ οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής κ. Καραπάνος Νικόλ. – Αντιδήμαρχος).
  3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης διαφοράς Εσόδων – Εξόδων των δράσεων του προϋπολογισμού της ΔΚΕΚΑΠΜ έτους 2023 (εισηγητής κ. Καραπάνος Νικόλ. – Αντιδήμαρχος).
  4. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Κοινωφελούς επιχείρησης «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» (εισηγητής κ. Καραπάνος Νικόλ.– Αντιδήμαρχος).
  5. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 του νομικού προσώπου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης»
  6. Εισηγήσεις της Επιτροπής Παιδείας περί παραχώρησης του προαύλιου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κατοχής (εισηγητής κ. Σωτηρακόπουλος Γεώρ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
  7. Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2023 (εισηγητής κ. Καραπάνος Νικόλ. – Αντιδήμαρχος).
  8. Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» Τίτλος Προμήθειας «Προμήθεια ενός (1) γεωργικού ελκυστήρα – πολυμηχανήματος» (εισηγήτρια κ. Μελαχρή Περσ. – Αντιδήμαρχος).