Ν. Φαρμάκης: «Η Π.Δ.Ε. της επόμενης 5ετίας να γίνει μία πραγματικά Ευρωπαϊκή Περιφέρεια» (Photos)

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, της επόμενης 5ετίας να γίνει μία, πραγματικά Ευρωπαϊκή Περιφέρεια και στον τομέα της καινοτομικής επιχειρηματικότητας.

  • Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στρέφεται στην αύξηση της παραγωγής νέας γνώσης, τη διάχυση και την αποτελεσματική αξιοποίησή της, την ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και νέων τεχνολογιών», σημειώνει ο Περιφερειάρχης και Επικεφαλής του Συνδυασμού «ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Νεκτάριος Φαρμάκης, καταθέτοντας το στίγμα του για περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Η στήριξη της επιχειρηματικότητας, η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, αλλά και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτέλεσαν βασικές προτεραιότητες της πολιτικής που εφάρμοσε η Περιφερειακή Αρχή Φαρμάκη. Παράλληλα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαμορφώθηκε ένα ευνοϊκότερο επενδυτικό κλίμα που συνδυάζεται με τη φυσιογνωμία της περιοχής (επενδυτικό προφίλ), αλλά και τα σύγχρονα εργαλεία που δημιουργήθηκαν

Στη διάρκεια στης τετραετίας διατέθηκαν συνολικά 190 εκ. ευρώ σε προγράμματα και δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που αφορούν σε 7.000 επιχειρήσεις της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας και της Ηλείας.

Ανάμεσα σε αυτές είναι οι τοπικές επιχειρήσεις που στηρίχτηκαν με δύο προγράμματα ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας και κατάφεραν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης, ενώ ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η στήριξη των φορέων αλληλέγγυας και κοινωνικής οικονομίας μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα.

Μεταξύ των δράσεων που υλοποίησε για πρώτη φορά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι:

  • Ολοκλήρωση της μελέτης για την ίδρυση Ερευνητικού Κέντρου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το οποίο θα περιλαμβάνει τρία Ινστιτούτα που θα καλύπτουν τα ερευνητικά πεδία της ιατρικής τεχνολογίας και των φαρμάκων, της αγροδιατροφής και της πολιτικής της τεχνολογίας. Το ερευνητικό κέντρο θα είναι πανελλαδικής εμβέλειας και θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τα υφιστάμενα.
  • Στελέχωση και λειτουργία του Μηχανισμού Στήριξης της Επιχειρηματικότητας με στόχο την δωρεάν παροχή εξειδικευμένων και εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στήριξης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας μας. Στις εξατομικευμένες υπηρεσίες του Μηχανισμού ήδη έχουν ενταχθεί περισσότερες από 200 επιχειρήσεις.
  • Έναρξη του έργου «DIGIWEST. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» με στόχο την υποστήριξη της ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη λειτουργία και τις διαδικασίες των ΜμΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 500 επιχειρήσεις, σε πρώτη φάση, και όλες οι επιχειρήσεις της Π.Δ.Ε. στη συνέχεια, θα έχουν πρόσβαση σε δωρεάν εργαλεία και πρακτικό εκπαιδευτικό υλικό στην ελληνική γλώσσα.
  • Αξιολόγηση οργάνωσης της επιχειρηματικότητας σε κατάλληλους χωρικούς υποδοχείς και υποβολή προτάσεων για την χωροθέτηση, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων.
  • Κατάρτιση και διεθνή προβολή του επενδυτικού προφίλ της Π.Δ.Ε. που αποτελεί ένα στρατηγικό «εργαλείο» προσέλκυσης επενδύσεων με πλήρη καταγραφή 66 επενδυτικών ευκαιριών. Διαμορφώνουμε την ταυτότητα της Δυτικής Ελλάδας ως προορισμού επένδυσης.
  • Συνεχή υποστήριξη των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, τμημάτων και εργαστηρίων με έργα εκσυγχρονισμού, παρεμβάσεις και προμήθεια εξοπλισμού.
  • Συμμετοχή σε δεκάδες συμπράξεις και ευρωπαϊκά έργα για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Στοχευεμένες παρεμβάσεις και δημόσιες επενδύσεις στα δίκτυα μεταφορών – συγκοινωνιών που συνδέονται ευθέως με την υποστήριξη της δραστηριότητας των επιχειρήσεων του τόπου μας.
  • Εξασφάλιση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών στο χώρο του πρώην Κρατικού Αερολιμένα Επιταλίου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το αεροδρόμιο βρίσκεται στο επίκεντρο ευρωπαϊκού προγράμματος για την γενική αεροπορία και τα μη στελεχωμένα αεροσκάφη (drones).

Πλέον η Δυτική Ελλάδα είναι μια σύγχρονη, παραγωγική κι εξωστρεφής Περιφέρεια κι είναι έτοιμη να προχωρήσει σε περαιτέρω βήματα πρόοδο και ανάπτυξης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και στη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή. Ειδικότερα προβλέπεται κατανομή 80 εκ. ευρώ για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα για τη νέα προγραμματική περίοδο με το 68% να κατευθύνεται αποκλειστικά στην ενίσχυση των μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων.

Στην ίδια κατεύθυνση παραμένει σταθερή συνεργασία με τους φορείς έρευνας και καινοτομίας μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.) για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση παρεμβάσεων που στόχο έχουν διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγική λειτουργία των επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής οικονομίας.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Συνεχίζοντας τη μεγάλη προσπάθεια για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη διασύνδεσής της με θέσεις εργασίας, ο Νεκτάριος Φαρμάκης και ο συνδυασμός «ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» έχουν εκπονήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θέτει στον πυρήνα της στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσα από:

• Την ενθάρρυνση της νεανικής πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας μέσα από δράσεις που απαντούν στις ανάγκες του σήμερα. Ο πυρήνας της προσπάθειας μας είναι να μείνουμε, να εργαστούμε και να ζήσουμε στον τόπο που αγαπάμε. Η τοπική αγορά εργασίας ήδη αλλάζει και το μαρτυρούν οι δείκτες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (9,9% το ποσοστό ανεργίας το πρώτο τρίμηνο του 2023 έναντι 25,6% το πρώτο τρίμηνο του 2019).

• Την εξειδίκευση μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας με βάση την φυσιογνωμία και τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Εστιάζουμε με μεγεθυντικό φακό στις ανάγκες της παραγωγικής βάσης και των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

• Τις συνέργειες ανάμεσα στα διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία και τον σχεδιασμό δράσεων ενίσχυσης νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

• Την περαιτέρω ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων και υποστήριξη των φορέων αλληλέγγυας και κοινωνικής οικονομίας.

• Την προσαρμογή του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας στα σύγχρονα δεδομένα και τις ανάγκες της αγοράς.

• Τον σχεδιασμό Μηχανισμού Ψηφιακής Οικονομίας που θα έχει αποστολή να εκπαιδεύει και να υποστηρίζει επιχειρήσεις και ομάδες ατόμων που θέλουν να συστήσουν επιχειρήσεις, με στόχο να καθίσταται η λειτουργία τους πλήρως ψηφιακή και, επιπλέον, θα προετοιμάζει δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομίας στη βάση του προτύπου DIGIWEST της τρέχουσας περιόδου.

• Την στήριξη επιχειρήσεων για (α) δράσεις δημιουργίας βιομηχανικών προτύπων και τυποποίησης με ενιαία κριτήρια πιστοποίησης και (β) εφαρμογής τους στην παραγωγική διαδικασία.

• Τον ενίσχυση του εκσυγχρονισμού της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών και συμμετοχή αυτών των επιχειρήσεων σε διεθνείς αλυσίδες αξίας μέσα από συντονισμένες προσπάθειες προβολής, προώθησης και διείσδυσης σε χώρες του εξωτερικού.

• Την ενίσχυση της νέας/ νεοφυούς επιχειρηματικότητας εμπορικών εφαρμογών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

• Τη δημιουργία cluster και συνεργασιών ΜμΕ μεταξύ τους αλλά και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αλυσίδες αξίας.

• Την ενίσχυση των κλάδων της αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης αλλά και της τεχνολογίας των υλικών που αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο.

• Την παροχή τεχνικής υποστήριξης στις ΜμΕ με στόχο τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων για δοκιμές, επενδύσεις, πιλοτικές εφαρμογές, δικτύωση, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομίας.

• Την στήριξη των παραδοσιακών επαγγελμάτων που συνδέονται με την ταυτότητα του τόπου μας.

• Τη μελέτη και την προώθηση Στεγασμένων Πρότυπων Σύγχρονων Λαϊκών με πλήθος οικονομικών και άλλων ωφελειών για τις τοπικές κοινότητες.

Παράλληλα αξιολογώντας τις διεθνείς τάσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στρέφεται στην αύξηση της παραγωγής νέας γνώσης, τη διάχυση και την αποτελεσματική αξιοποίησή της, την ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και νέων τεχνολογιών, εστιάζει στην Έρευνα και την Καινοτομία μέσα από:

• Την προώθηση της Πάτρας ως διεθνή ερευνητικό και τεχνολογικό κόμβο μέσα από την ενίσχυση των υφιστάμενων θεσμών και επιχειρήσεων αλλά και την ίδρυση νέου ερευνητικού κέντρου με συμπληρωματική δραστηριότητα. Επενδύουμε στις οικονομίες κλίμακας και τα πολλαπλασιαστικά τους οφέλη για την τοπική οικονομία.

• Την συνέχεια των προσπαθειών μας, πιστοί στη θέση και στάση μας όλα αυτά τα χρόνια, για την αποδοχή της θέσης μας από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το αρμόδιο Υπουργείο περί εξακτίνωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Περιφερειακές Ενότητες με Σχολές και Τμήματα η λειτουργία των οποίων αρμόζει στα τοπικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα.

• Την προώθηση Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία με στόχο την ενσωμάτωση της καινοτομίας που παράγεται από ερευνητική δραστηριότητα στην παραγωγική λειτουργία και απόδοση της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προς όφελος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

• Την αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού των ερευνητικών φορέων και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Περιφέρειας. Την περαιτέρω ενίσχυση του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας με δράσεις προβολής και επικοινωνίας και σύζευξης με την παραγωγική διαδικασία.

• Την στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων και της μεταποίησης με έμφαση στην εξειδίκευση, την καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και την διαφοροποίηση των προϊόντων.

• Την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και του αντικτύπου της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της νέας περιόδου.

• Τη μελέτη λειτουργίας σύγχρονου Τεχνολογικού Πάρκου δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δικτύωση με αναγνωρισμένα πάρκα του εξωτερικού (ενδεικτικά: Tel Aviv, Berlin, Silicon Valey, Brooklyn) και τη δημιουργία οργανωμένου γραφείου υποδοχής startups και digital nomads.

• Τη συνδρομή μας στις προσπάθειες των αρμόδιων φορέων για τη σύσταση οργανωμένου μηχανισμού διεθνούς προβολής της περιφερειακής καινοτομίας, όπως επίσης και την ίδρυση Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

• Τη σύνταξη ειδικής περιφερειακής πολιτικής για τη Δυτική Ελλάδα με αξιολόγηση ίδρυσης ειδικού Ταμείου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Σε αυτούς τους πόρους θα προστεθούν πόροι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που θα παρέχει ενισχυμένα κίνητρα σε επιχειρήσεις με εξωστρεφή προσανατολισμό και ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες συμβάλλουν καταλυτικά σε όρους έντασης κεφαλαίου επενδύσεων και δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. Το πρόγραμμα αυτό θα συνδέεται με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία INVEST EU.

«Μπροστά μας ανοίγονται τεράστιες ευκαιρίες. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι η Δυτική Ελλάδα είναι η περιφέρεια με τους περισσότερους επιστήμονες και ερευνητές στη χώρα.

Πρόκειται για προτέρημα που «κουμπώνει» με το οικοσύστημα των τεχνολογιών έρευνας και καινοτομίας. Ξεκινήσαμε τις προσπάθειες για hubs, για σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την παραγωγή κι είμαστε έτοιμοι να πάμε τη Δυτική Ελλάδα ακόμη πιο ψηλά.

Η ανάπτυξη της καινοτομίας για την στον σχεδιασμό μας αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της στρατηγικής μας για την ενίσχυση της οικονομικής ευημερίας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση τη στενή και ανοιχτή συνεργασία ανάμεσα στο δημόσιο τομέα, στις επιχειρήσεις και στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα, προκειμένου να άρουμε τα εμπόδια και να θέσουμε τα θεμέλια για την ανάπτυξη της καινοτομίας, τα οποία πιστεύουμε ότι θα παράσχουν μια νέα προοπτική για την περιφερειακή οικονομία» σημειώνει ο Νεκτάριος Φαρμάκης.