Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»: Ολοκληρώθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης

Με ανακοίνωσή της, η Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνει την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχέδιου Δράσης, ενώ αναφέρεται αναλυτικά στους σκοπούς του Σχεδίου.

  • Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»: 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση η Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης και απεστάλη στο Δ.Σ. του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας προς έγκριση και εν συνεχεία στην 6η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας.

Επιθυμούμε να τονίσουμε ότι η εν λόγω εκπόνηση υλοποιήθηκε από ομάδα εργασίας η οποία αποτελείται  αποκλειστικά από υπαλλήλους της Ν.Μ. Μεσολογγίου σε απόλυτη συνεργασία με την Διοίκηση . 

Εκφράζουμε τις Δημόσιες ευχαριστίες μας προς τούτο και συνεχίζουμε.

  • Σχετικά με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης: 

Το παρόν επιχειρησιακό σχέδιο δράσης έχει ως σκοπό να παρουσιάσει συνοπτικά τον τρόπο λειτουργίας του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, τον απολογισμό των τελευταίων ετών, αλλά και τους στρατηγικούς στόχους που θα τεθούν και που αφορούν μελλοντικές ενέργειες. 

Πρώτη και αδιαμφισβήτητη αξία για τη Διοίκηση του Νοσοκομείου είναι ο άνθρωπος. Για τον λόγο αυτό, η πρόσβαση των ασθενών στο δημόσιο σύστημα υγείας, η ίση τους αντιμετώπιση και οι νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες που ακολουθούνται, παίζουν πρωταρχικό ρόλο για το σύνολο των εργαζομένων της μονάδας. Η προσπάθεια για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας είναι διαρκής κάτι το οποίο δε θα ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί χωρίς ομαδικότητα, κατανόηση και εμπιστοσύνη μεταξύ των εργαζομένων και της Διοίκησης.

Όπως κάθε μονάδα Δευτεροβάθμιας Φροντίδας, έτσι και το Νοσοκομείο Μεσολογγίου αντιμετωπίζει προβλήματα, εντοπίζει δυσλειτουργίες και προσπαθεί διαρκώς να βελτιώσει τους μηχανισμούς του. Η παρούσα προσπάθεια έχει ως σκοπό να μας δώσει την δυνατότητα να αξιολογήσουμε τις επιδόσεις μας, να αναγνωρίσουμε τι έχουμε καταφέρει, τι απαιτεί πρόσθετη προσπάθεια και ποιους στόχους θα χρειαστεί να αλλάξουμε ή να επαναπροσδιορίσουμε. Είναι επίσης η βάση που θα οδηγήσει στη συνέχεια στην επικαιροποίηση του επιχειρησιακού μας σχεδίου, ώστε να υπάρχει αέναη προσαρμογή στις ανάγκες του νοσοκομείου.