Νέος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ο Σπ. Διαμαντόπουλος – Τα αποτελέσματα